ÚVOD DO APLIKOVANÉ BEHAVIORÁLNÍ ANALÝZY - přípravný kurz pro behaviorální techniky (RBT™)

Charakteristika programu:
Kurz představí pohled behaviorální vědy na člověka, jeho chování a vztah k fyzickému a sociálnímu prostředí. Budeme se zabývat behaviorálním vysvětlením příčin chování a analýzou vlivu různých faktorů prostředí na chování člověka. Kurz se věnuje jak teorii aplikované behaviorální analýzy, tak její aplikaci v praxi. Absolventi porozumí základním metodám a technikám měření chování, zpracování dat o chování, postupům při učení adaptivních dovedností a redukci problémového chování. Součástí studia jsou též etické aspekty behaviorálně analytické intervence. Obsah studia jev souladu s požadavky Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB) na vzdělávání behaviorálních techniků.
Prohlášení:
Tento vzdělávací kurz byl vytvořen dle Seznamu úloh pro registrované behaviorální techniky a navržen tak, aby splňoval požadavky na 40 hodinové vzdělávání pro získání kvalifikace RBT. Kurz je nabízen nezávisle na Komoře certifikující behaviorální analytiky (BACB).
This training program is based on the Registered Behavior Technician Task List and is designed to meet the 40-hour training requirement for the RBT credential. The program is offered independent of the BACB.
Důležité upozornění:
Úspěšní absolventi kurzu se NESTÁVAJÍ Registrovanými behaviorálními techniky (RBT™). Absolvování tohoto kurzu je pouze jednou z podmínek pro získání kvalifikace Registrovaného behaviorálního technika (RBT™).
Mezi další požadavky patří, mimo jiné, získání hodnocením odborné způsobilosti na základě supervize a evaluace certifikovaným behaviorálním analytikem (BCBA nebo BCaBA) a úspěšné vykonání atestační zkoušky u Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB).
Pedagogická fakulta MU nezajišťuje supervize odborných praxí uchazečů o RBT ani vykonaní atestační zkoušky u Komory pro certifikaci behaviorálních analytiků (BACB). Pro udržení certifikace je následně nutné, aby behaviorální technik pracoval pod supervizí behaviorálního analytika, držitele certifikace BCBA nebo BCaBA a každoročně se podrobil jeho formální evaluaci. Bližší informace k získání a udržení certifikace Registrovaného behaviorálního technika (RBT™) viz. bacb.com/rbt/ a csaba.cz/certifikace/

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvent VŠ s kvalifikací psychologa nebo speciálního pedagoga pracující ve školních poradenských pracovištích, školních poradenských zařízeních a střediscích výchovné péče. Toto je nutné doložit prostou kopií mgr. diplomu a potvrzením od aktuálního zaměstnavatele. 

Profil absolventa:
Úspěšné absolvování kurzu je jednou z podmínek pro přihlášení se k atestační zkoušce pro Registrované behaviorální techniky (RBT™) u Komory certifikující behaviorální analytiky (BACB). Techniky ABA se uplatňují v jakémkoli přirozeném prostředí včetně prostředí školy nejčastěji při práci s lidmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

 • Garant kurzu: doc. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D.
 • Lektor kurzu: 
  Mgr. Kateřina Chrapková, BCBA
  prof. Karola Dillenburger, Ph.D., BCBA-D
 • Délka kurzu: semestr JARO 2018 – celkem 40 hodin (32 hodin - prezenčně + 8 hodin – online výuka s podporou e-materiálů) 
 • Termín konání kurzu: 
  24. 3. 2018 
  13. 4. 2018 
  5. 5. 2018 (změna původního termínu, který byl 21. 4. 2018) 
  19. 5. 2018
  26. 5. 2018
  vždy od 10.00 do 17.00 hod.
 • Obsahový plán kurzu: 
  Úvod do aplikované behaviorální analýzy (4 hodiny) 
  Definice a měření cílového chování (4 hodiny) 
  Postupy při behaviorálním hodnocení (3 hodiny) 
  Postupy při učení dovedností I. (8 hodin) 
  Redukce problémového chování (5 hodin) 
  Postupy při učení dovedností II. (8 hodin) 
  Role RBT při intervenci (4 hodiny) 
  Etické povinnosti RBT (4 hodiny)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Účastníci získají osvědčení o absolvování kurzu akreditovaného v rámci systému DVPP. Podmínkou získání osvědčení je 100% účast na seminářích v rozsahu 40 hodin, splnění zadaných úkolů a úspěšné absolvování závěrečného testu. 
 • Cena kurzu: 4000,- Kč (platba přes Obchodní centrum MU, na vyžádání je možné vystavit fakturu – v tomto případě je nutné uvést fakturační údaje plátce)
 • Termín podání přihlášky: kapacita kurzu je naplněna (přihlášky již nelze podávat)!!!
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-25236/2016-1-749).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.