Tanec netradičně a hravě

Charakteristika programu:
Obsahovou náplní kurzu jsou tanečně - pohybové hry a taneční styly (moderní formy tance, country, společenské a lidové tance) upravené pro děti předškolního a mladšího školního věku. Taneční aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku jsou obohaceny o básničky, říkanky a netradiční pomůcky.
Kurz přináší nabídku aktivit, které nenásilnou formou přinesou dětem tolik potřebný pohyb a podpoří rozvoj koordinace, tvořivosti, spolupráce a hudebního cítění zábavnou formou výuky. Kurz je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi v hodinách tanečně - pohybové výchovy, tělesné výchovy či ve volnočasových aktivitách. Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům ZŠ, vychovatelům ŠD a vedoucím volnočasových aktivit. 
V průběhu kurzu budou k zakoupení publikace doplňující získané informace a poznatky.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství 1. stupně ZŠ. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi při práci s dětmi předškolního   a mladšího školního věku v podmínkách školní tělesné výchovy a volnočasových aktivitách.

 • Garant kurzu: PaedDr. Hana Janošková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D., Mgr. Iva Kouřilová
 • Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod., ukončení cca 17:00 hod.)
 • Termín konání kurzu: 4. 11. 2017
 • Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut):
  - teoretická část - základy (2 hod.) 
  - praktická část - praktické a metodické ukázky cvičení (5 hod.) - ukázky her a tanců, taneční styly upraveny pro děti předškolního a mladšího školního věku 
  - metodické výstupy účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 720,- Kč - zahrnuje provozní náklady fakulty, občerstvení účastníků (káva, čaj), materiální prostředky, odměnu lektorům (platba kurzu přes Obchodní centrum MU) + platba 125,- Kč za povinné studijní materiály přímo na místě 
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (janoskova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: do 27. 10. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 6

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.