Školní zahrada v MŠ

Charakteristika programu:
Školní zahrada je unikátním prostorem, který při správném využití umožňuje plnit současně mnoho funkcí - mimo prostředí pro hru dětí ji lze velmi dobře využít k výchově a vzdělávání o přírodě a životním prostředí. Jednou z možností je využití části zahrady pro pěstování užitkových rostlin, jako jsou zelenina, ovoce a vybrané polní plodiny. V současnosti mnoho dětí nemá příležitost pozorovat růst užitkových rostlin od semínka po sklizeň a nejsou si vědomi času a práce, která předchází okamžiku, než se produkty z těchto rostlin dostanou na pulty obchodů.  Cílem tedy je poskytnout účastníkům takové znalosti v oblasti školní zahrady, aby byli schopni předat dětem zkušenost s pěstováním rostlin, ať už se jedná o zeleninu, ovoce, polní plodiny a další, což vede u dětí rozvoji znalostí, dovedností i postojů. Ze znalosti jsou to např. pojmenování rostlin a jejich částí, fáze růstu rostlin, nářadí používané při pěstování rostlin apod., z dovedností pak praktické činnosti spojené s pěstováním rostlin jako jsou výsev, výsadba, pikýrování, zaštipování, odplevelování apod.

Požadované předpoklady uchazeče:
pedagogické vzdělání

Profil absolventa:
Na základě tohoto kurzu bude absolvent umět:
• vybrat vhodné modelové rostliny pro pěstování dětmi předškolního věku
• navrhnout kombinaci rostlin vhodných pro pěstování během jedné vegetační sezóny
• realizovat metodicky správné postupy pěstování užitkových plodin s dětmi předškolního věku
• pozorovat a reflektovat růst a sklizeň užitkových rostlin s dětmi předškolního věku
• využít vypěstované přírodniny ve výtvarných aktivitách jako např. aranžování
• navrhnout a realizovat tematické programy a projekty využívající vypěstované užitkové rostliny

 • Garant kurzu: Mgr. Iva Frýzová
 • Délka kurzu: 2–3krát pátek odpoledne/sobota v celkovém rozsahu 14 hodin přímé výuky + 6 hodin samostudia
 • Termín konání kurzu: jaro a podzim 2018
 • Obsahový plán kurzu: 
  I. blok: Březen, duben (5 hodin v prezenční části + 2 hodiny samostudia) 
  Funkce školní zahrady, význam pěstování užitkových rostlin, kombinované pěstování, výběr rostlin, výsev a výsadba předplodin; 5 hodin prezenční výuky + 2 hodiny distanční výuky
  II. blok: Květen, červen (5 hodin v prezenční části + 2 hodiny samostudia)
  Péče o rostliny v průběhu roku, využití užitkových rostlin při výuce o rostlinách (části rostlin, podmínky pro život, …), výsev a výsadba hlavních plodin.
  III. blok: Září, říjen (4 hodiny v prezenční části + 2 hodiny samostudia) 
  Sklizeň, zazimování, projektová výuka a integrovaná tematická výuka.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Účastníci budou mít možnost obsah vzdělávacího kurzu v závěru zhodnotit prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 2 840,- Kč (informace o způsobu platby budou účastníkům kurzu sděleny dodatečně)
 • Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2018 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10
 • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-7377/2017-1-424).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.