Semináře ABA pro rodiče a osoby pečující o děti s poruchami autistického spektra

Charakteristika programu:
Kurz bude probíhat formou 5 webinářů (online seminářů) a 1 osobního setkání. Povedou ho certifikovaní odborníci s dostatečnými poznatky a zkušenostmi v této oblasti. Při tvorbě obsahu kurzu využijí zpětnou vazbu ze seminářů pořádaných v minulosti a uzpůsobí je tak, aby byly víc prakticky orientované s nácviky. Kurz pomůže rodičům, kteří ABA pro své děti využívají za pomoci odborníků, jejichž počet postupně narůstá, aby i v domácím prostředí dodržovali principy ABA, a tím zlepšili účinnost poskytovaných terapií. Pomůže však i rodičům, kteří přístup k takovým odborníkům nemají, aby do doby, než takový přístup získají, nastavili aspoň základní principy práce s dítětem, například snížili výskyt problémového chování (agrese, sebepoškozování, ničení věcí, záchvaty vzteku), které mnohdy ohrožuje i zdraví těchto dětí.
V průběhu webinářů budou moci účastníci klást dotazy, procvičit si teoretické znalosti a zhlédnout video ukázky práce s dětmi. Nahrávku jednotlivých webinářů bude možné shlédnout ještě několik dní po každém setkání. Webináře budou probíhat za pomoci videokonferenčního softwaru ZOOM. Pro účast není potřeba mít instalovaný žádný software. Je však potřeba mít osobní počítač nebo notebook s možností přehrávání obrazu a zvuku a stabilní připojení k internetu.
Na osobním setkání v Praze si posluchači pod vedením lektora ve skupinkách vyzkoušejí, jestli dovedou nabyté znalosti použít.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je zaměřen na rodiče, rodinné příslušníky a další osoby pečující o děti s PAS. Účast odborných pracovníků (speciálních pedagogů, logopedů, psychologů) je možná.

PLATBA KURZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.