Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření

Charakteristika programu:
Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia pedagogického / medicínského zaměření, kteří chtějí podat přihlášku na navazující magisterský studijní program a obor speciální pedagogika na PdF MU. Svým zaměřením bakalářského nebo magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky (vystudovaný obor speciální pedagogika v bakalářském studiu), ale z důvodů zaměstnání je na nich toto studium požadováno.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvent bakalářského nebo magisterského studia pedagogického / medicínského zaměření. Jedná se o absolventy bakalářského nebo magisterského studia:
- učitelství pro mateřské školy
- vychovatelství
- sociální pedagogika
- sociální práce
- učitelství pro 1. stupeň ZŠ
- učitelství pro 2. stupeň ZŠ
- ergoterapie
- fyzioterapie
- ortoptika
- rehabilitace binokulárního vidění

Profil absolventa:
Absolvent bakalářského studia s rozšířeným studiem speciální pedagogiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.