Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření

Charakteristika programu:
Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří chtějí podat přihlášku na navazující magisterský studijní program a obor speciální pedagogika. Svým zaměřením bakalářského nebo magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky (vystudovaný obor speciální pedagogika v bakalářském studiu), ale z důvodů zaměstnání je na nich toto studium požadováno.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvent bakalářského nebo magisterského studia pedagogického zaměření. Jedná se o absolventy bakalářského nebo magisterského studia:
- učitelství pro mateřské školy
- vychovatelství
- sociální pedagogika
- sociální práce
- učitelství pro 1. stupeň ZŠ
- učitelství pro 2. stupeň ZŠ
- ergoterapie
- fyzioterapie

Profil absolventa:
Absolvent bakalářského studia s rozšířeným studiem speciální pedagogiky.

  • Garant kurzu: doc. PhDr. Mgr. Dagmar Opatřilová, Ph.D.
  • Lektor kurzu: vyučující Katedry speciální a inkluzivní pedagogiky PdF MU
  • Délka kurzu: 1 semestr - jarní semestr 2019
  • Termín zahájení kurzu: únor 2019 
  • Obsahový plán kurzu: 3 povinné předměty + 2 povinně volitelné předměty (podle zvolené varianty - viz přihláška)
  • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
  • Cena kurzu: 15 000 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  • Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2019 (přihláška ke stažení zde) - vyplněnou přihlášku spolu s úředně ověřenou (v případě absolventů MU prostou) kopií VŠ diplomu můžete přinést osobně v úředních hodinách Centra celoživotního vzdělávání (dále CCV), vhodit do schránky CCV (vedle Podatelny na Poříčí 7) nebo poslat poštou na adresu CCV PdF MU, Poříčí 7, 603 00 Brno.
  • Počet uchazečů: neomezen
  • Poznámka: Kurz není akreditován.  

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.