Rozdílový kurz speciální pedagogiky pro absolventy bakalářského studia pedagogického zaměření

Charakteristika programu:
Kurz je určený absolventům bakalářského nebo magisterského studia, kteří chtějí podat přihlášku na navazující magisterský studijní program speciální pedagogika, obor speciální pedagogika nebo speciální pedagogika pro učitele. Svým zaměřením bakalářského nebo magisterského studia nesplňují podmínky pro podání přihlášky (vystudovaný obor speciální pedagogika v bakalářském studiu), ale z důvodů zaměstnání je na nich toto studium požadováno.

Požadované předpoklady uchazeče:

Absolvent bakalářského nebo magisterského studia pedagogického zaměření. Jedná se o absolventy bakalářského nebo magisterského studia:
- učitelství pro mateřské školy
- vychovatelství
- sociální pedagogika
- sociální práce
- učitelství pro 1. stupeň ZŠ
- učitelství pro 2. stupeň ZŠ
- ergoterapie
- fyzioterapie

Profil absolventa:
Absolvent bakalářského studia s rozšířeným studiem speciální pedagogiky.

  • Lektor kurzu: vyučující Katedry speciální pedagogiky PdF MU
  • Délka kurzu: 1 semestr - jarní semestr 2018
  • Termín zahájení kurzu: únor 2018 
  • Obsahový plán kurzu: 3 povinné předměty + 2 povinně volitelné předměty (podle zvolené varianty - viz přihláška)
  • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
  • Cena kurzu: 15 000,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  • Termín podání přihlášky: do 31. 1. 2018 (přihláška ke stažení zde)
  • Počet uchazečů: neomezen
  • Poznámka: Kurz není akreditován.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.