Psychomotricity for All (in English language) / Psychomotorika pro všechny (v angličtině)

Charakteristika programu:
Cílem kurzu je inspirovat účastníky v psychomotorických aktivitách a vybavit je teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi. Obsahovou náplní kurzu jsou psychomotorické hry a cvičení se zaměřením na celkovou bio-psycho-socio-spirituální pohodu člověka. Kurz bude veden v anglickém jazyce.
Kurz je určen široké veřejnosti, studentům, pedagogům v MŠ a ZŠ, vedoucím volnočasových aktivit, psychologům, vychovatelům, pedagogickým asistentům apod.

The aim of the course is to inspire the participants in psychomotricity activities and equip them with theoretical and practical knowledge and skills. The content of the course is psychomotricity games and exercises focusing on the overall bio-psycho-socio-spiritual well-being of a person. The course will be conducted in English.
The course is intended for the general public, students, teachers in kindergartens and primary schools, leisure time managers, psychologists, educators, pedagogical assistants etc.

Požadované předpoklady uchazeče:
Základní znalost anglického jazyka. Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. 
Kurz je určen široké veřejnosti, studentům, pedagogům v MŠ a ZŠ, vedoucím volnočasových aktivit, psychologům, vychovatelům, pedagogickým asistentům apod.

Basic knowledge of English. The course is open to those who have successfully completed their studies at secondary school. 
The course is intended for the general public, students, teachers in kindergartens and primary schools, leisure time managers, psychologists, educators, pedagogical assistants etc.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pracovní praxi i v osobním životě.

The graduate will use theoretical, practical and methodical knowledge and skills in work practice and personal life.

 • Garant kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Daniela Jonášová, Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • Délka kurzu:
  Jednodenní praktický kurz, bloková výuka v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod., ukončení cca 17:00 hod.)

  One-day practical exercise (course), total 8 lessons (attendance at 8:30, beginning at 9:00 am, ending at about 5:00 pm). Address: gym, Faculty of Education of Masaryk University, Poříčí 7, Brno, Czech Republic
 • Termín konání kurzu: 25. 11. 2017
 • Obsahový plán kurzu: 
  Celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut):
  - teoretická část - základy (1 hod.) - charakteristika psychomotoriky, oblast materiální, sociální a osobní, pravidla psychomotorických aktivit, psychomotorika a zdravotní tělesná výchova, zásady bezpečnosti
  - praktická část - praktické a metodické ukázky cvičení (6 hod.) - pohybové hry a aktivity s tradičními a netradičními pomůckami, psychomotorické hry
  - metodické výstupy účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)

  Total 8 lessons (1 lesson is 45 minutes):
  - the theoretical part - theoretical foundations (1 hour) - characteristics of psychomotricity, material, social and personal, rules of psychomotricity activities, psychomotricity and health physical education, principles of safety
  - practical part - practical and methodical demonstrations of exercises (6 hours) - motion games and activities with traditional and non-traditional tools, psychomotricity games
  - methodical outputs of the participants in the final colloquium (1 hour)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: 
  Absolvování kurzu v plném rozsahu. 

  To complete the course in full extend.
 • Cena kurzu: 
  1490,- Kč - zahrnuje provozní náklady fakulty, občerstvení účastníků (káva, čaj), materiální prostředky, odměnu lektorům (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (serakova@ped.muni.cz) na místě.

  1490,- Kč - includes the Faculty's operating costs, refreshments of participants (coffee, tea), material resources, remuneration for lecturers (the payment of the course through MU´s Business Centre)
  If the entrant fails to make an order and pay a course through MU´s Business Centre, he / she may pay the fee during the class by prior e-mail agreement though (serakova@ped.muni.cz).
 • Termín podání přihlášky:
  do 10. 11. 2017 (přihláška ke stažení zde

  until 10. 11. 2017 (application to download here
 • Počet uchazečů: min. 8

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.