Psychomotorika se zaměřením na zdravotní tělesnou výchovu

Charakteristika programu:
Obsahovou náplní kurzu jsou psychomotorické hry a cvičení se zaměřením na jednotlivé druhy oslabení, prevenci vadného držení těla a svalových dysbalancí, rozvoj hrubé i jemné motoriky, fantazie, soustředění a celkové bio-psycho-sociální pohody člověka. Všechny aktivity jsou vhodně motivovány, aby byly přitažlivé pro děti. 
Cílem kurzu je obohatit účastníky o zásobník psychomotorických aktivit s využitím ve zdravotní tělesné výchově a vybavit je teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými v pedagogické praxi. 
Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům v MŠ a ZŠ, vedoucím volnočasových aktivit, vychovatelům, pedagogickým asistentům a studentům učitelství. 
V průběhu kurzu budou k zakoupení publikace doplňující získané informace a poznatky.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům v MŠ, v ZŠ a volnočasových aktivitách – učitelům, speciálním pedagogům, pedagogům volného času, pedagogům speciálních škol, vychovatelům a studentům učitelství MŠ a učitelství 1. stupně ZŠ. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi při práci s dětmi předškolního a školního věku.

 • Garant kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Daniela Jonášová, Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 8 vyučovacích hodin (prezence v 8:30 hod., zahájení v 9:00 hod., ukončení cca 17:00 hod.)
 • Termín konání kurzu: 11. 11. 2017
 • Obsahový plán kurzu: celkem 8 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut):
  - teoretická část - základy (1 hod.) - charakteristika a teorie psychomotoriky a zdravotní tělesné výchovy, oblast materiální, sociální a osobní, pravidla psychomotorických aktivit, psychomotorika a zdravotní tělesná výchova, zásady bezpečnosti
  - praktická část - praktické a metodické ukázky cvičení (6 hod.) - pohybové hry a aktivity s tradičními a netradičními pomůckami využitelné v psychomotorice a zdravotní tělesné výchově, psychomotorická cvičení a pohybové aktivity pro prevenci vadného držení těla a svalových dysbalancí
  - metodické výstupy účastníků v rámci závěrečného kolokvia (1 hod.)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání.
 • Cena kurzu: 900,- Kč - cena zahrnuje provozní náklady fakulty, občerstvení účastníků (káva, čaj), materiální prostředky, odměnu lektorům (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (serakova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: do 27. 10. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.