Profesní dovednosti pro poskytování
kolegiální podpory

Charakteristika kurzu:
Kurz nabízí příležitost pro rozvoj mentorských dovedností spojených s vedením studentů na pedagogických praxí a začínajících učitelů při vstupu do profese.

Cílem vzdělávacího kurzu je:

1) seznámit účastníky s:

 • principy kolegiální podpory profesního rozvoje
 • s metodami mentorské podpory
 • s principy koučinku a supervize
 • se Standardem kvality spolupráce a se Standardem kvality profesních kompetencí studenta na praxi (dále SKPKS)

2) umožnit účastníkům vyzkoušet si:

 • práci s cíli (formulování cíle, monitorování a vyhodnocování cílů s oporou o SKPKS)
 • trénovat způsoby poskytování zpětné vazby na proces profesního rozvoje
 • reflektovat vlastní pedagogickou praxi
 • principy zkušenostně reflektivního učení při vlastním profesním rozvoji v roli provázejícího/uvádějícího učitele
 • sdílet dobrou praxi při realizaci kolegiální podpory profesního rozvoje.

Požadované předpoklady uchazeče:

Učitelé fakultních škol, kteří působí v roli provázejících učitelů, uvádějící učitelé působící na základních a středních školách, kteří spolupracují se začínajícími učiteli. Učitelé spolupracující se začínajícím učitelem v rámci adaptačního období na konkrétní škole. Kurz je vhodný pro pedagogické pracovníky, kteří vzdělávají budoucí učitele např. vedou semináře k asistentské praxi a učitelské praxi, reflektivní semináře nebo působí jako provázející učitelé na praxích studentů přímo ve školách (MŠ, ZŠ, SŠ), případně jako uvádějící učitelé ve školách. U účastníka kurzu se předpokládá aktivní působení v roli vzdělavatele učitelů (tj. vede studenty na praxích, zaučuje nového kolegu učitele/asistenta pedagoga ve škole, působí jako mentor ve škole, uvádějící učitel apod.). Účastníci vzdělávání mají absolvováno středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání, které je opravňuje vykonávat pedagogickou činnost.

Profil absolventa:
Profesionální zvládání role provázejícího učitele při zajišťování praxí studentů, kteří se připravují na profesi učitele, profesionální zvládání adaptačního období začínajících učitelů v roli uvádějícího učitele nebo mentora pedagogických dovedností.

Garant kurzu: Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.

Lektoři kurzu: Doc. Jana Kratochvílová, Ph.D. Mgr. Petr Svojanovský, Ph.D. Mgr. Jan Nehyba, Ph.D. Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.

Délka kurzu: 25 hodinový akreditovaný kurz rozdělený do pěti dnů po 3 – 6 hodinových blocích

Termíny konání kurzu: 

 • 16. 9. 2021 (14:00-17:00) - Vytváření podmínek pro kolegiální podporu profesního rozvoje
 • 23. 9. 2021 (13:00-19:00) - Mentoring, koučing a supervize: v čem spočívají a co umožňují 
 • 6. 10. 2021 (13:30-19:30) - Cílený rozvoj profesních dovedností studentů učitelství: práce se Standardy (SKS, SKPKS) 
 • 14. 10. 2021 (13:00-19:00) - Zpětná vazba: jak ji přijmout a poskytnout 
 • 4. 11. 2021 (14:00-17:00) - Reflexe praxe: osobní přínosy a limity

Obsahový plán kurzu:
Obsah kurzu je zaměřen na získání znalostí spojených s poskytováním kolegiální podpory profesního rozvoje, na orientaci v základním pojmosloví a v odborných zdrojích k problematice, na získání dovedností nebo jejich rozvoj. Dovednosti se týkají řízení procesu profesního učení u studentů učitelství a začínajících učitelů, monitorování výstupů učení, evaluace a reflexe praxe.

Forma kurzu: kontaktní

Průběh kurzu a způsob jeho ukončení:  Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování akreditovaného programu celoživotního vzdělávání. 

Cena kurzu: 0,- Kč Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) na realizaci Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2021. 

Termín podání přihlášky: do 7. 9. 2021 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kubickova@ped.muni.cz

Počet uchazečů: min. 10, max. 20

Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-5948/2020-4-1002). Účastníci obdrží osvědčení o účasti v programu celoživotního vzdělávání v rámci systému DVPP. 

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.