Přípravný kurz ruského jazyka B2 pro obor Učitelství odborných předmětů

Charakteristika programu:
Přípravný kurz ruského jazyka k dosažení úrovně B1+ až B2 SERRJ (čtení, psaní, poslech, mluvení, slovní zásoba, gramatika) určený pro kombinované navazující magisterské studium a odpovídající celoživotní vzdělávání.

Požadované předpoklady uchazeče:
Středně pokročilá znalost ruského jazyka (B1 SERRJ).

 • Garant kurzu: katedra FCHO PdF MU a oddělení CJV na PdF MU
 • Lektor kurzu: Mgr. Kateryna Hertlová (odd. CJV na PdF MU)
 • Délka kurzu: 12 hodin
 • Termín konání kurzu: 24. 11. (12.00-15.00), 30. 11. (16.00- 18.00), 7. 12. (16.00-19.00) a 14. 12. (13.00-18.00) 2018 v prostorách PdF MU, Poříčí 7/9, ev. Poříčí 31 (Bližší informace budou účastníkům kurzu zaslány v případě otevření kurzu prostřednictvím e-mailu.)
 • Obsahový plán kurzu: 
  Rozvíjení komunikační kompetence v ruském jazyce na úrovni B1+ až B2 SERRJ: Rozšiřování a procvičování obecné i oborové slovní zásoby, procvičování gramatických struktur (užití časů, způsobových sloves, trpného rodu, podmínkových vět aj.), rozvíjení dovednosti poslechu, mluvení, čtení a psaní.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen písemným testem na úrovni B1+ až B2 SERRJ.
 • Cena kurzu: 3 200 Kč (platba v hotovosti před zahájením výuky dne 24. 11. 2018)
 • Termín podání přihlášky: do 22. 11. 2018 (přihláška ke stažení zde - naskenovanou vyplněnou přihlášku s podpisem je nutné zaslat na e-mail kucerovadana@ped.muni.cz)  
 • Počet uchazečů: min. 8, max. 15

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.