Přípravný kurz na testy studijních předpokladů (TSP) na MU

Charakteristika programu:
Jedná se o kurz přípravy k úspěšnému zpracování psychodiagnostických úloh, které jsou součástí přijímací písemné zkoušky na MU - TSP.

Požadované předpoklady uchazeče:

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

 • Garant kurzu: Mgr. Lenka Gulová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Petr Stojan; PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D.; Doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
 • Délka kurzu: celkem 36 hodin rozložených do 6 sobotních bloků v prostorách PdF MU (budova CVIDOS, 5. patro - seminární učebna Katedry sociální pedagogiky)
 • Termíny konání kurzu: vždy od 9.00 hod.
  3. 2. 2018
  17. 2. 2018
  3. 3. 2018
  17. 3. 2018
  7. 4. 2018
  14. 4. 2018
 • Obsahový plán kurzu: Rozložení látky se může měnit v závislosti na rychlosti dané studijní skupiny. 
  3. 2. 2018
  Obecné seznámení s TSP, princip bodování a percentil. Co to znamená „udělat TSP“? 
  Numerické myšlení: počítání se zlomky, numerické řady a obrazce.
  17. 2. 2018
  Numerické a analytické myšlení: Soustavy rovnic a slovní úlohy s rovnicemi, převody jednotek, symbolické rovnice a hádání čísel. 
  Ostatní příklady z analytického myšlení: pořadníky, Einsteinovy hádanky a jiné kombinační úlohy.
  3. 3. 2018
  Analytické myšlení: Výroková logika a tabulková metoda (výrokové spojky, určení pravdivostní hodnoty složeného výroku, hádanky typu „3 skříňky“, „Kdo je padouch“ a „Ostrov pravdomluvných a lhářů“.
  17. 3. 2018
  Analytické myšlení: Výroková logika a zobrazovací tautologie, určení ekvivalentních výroků. Predikátová logika a sylogismy. Příklady na množiny.
  7. 4. 2018
  Kritické myšlení: Práce s textem a neformální vyplývání, potvrzení či vyvrácení hypotézy, nutné a postačující podmínky, pravděpodobnost. 
  Verbální myšlení: Synonymie a antonymie, doplňování slov, překlady fiktivních jazyků, sémantické analogie a přísloví či ustálená spojení.
  14. 4. 2018
  Prostorová představivost: Rotace objektů v rovině či prostoru, kostky, průměty, dvojrozměrné a trojrozměrné protikusy.
  TSP nanečisto (studenti si vyzkouší simulovaný test TSP z minulých let). 
 • Cena kurzu: 2 400,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: prodloužení do 2. 2. 2018 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 30
 • Poznámka: Kurz není akreditován. 
 • UPOZORNĚNÍ: Absolvování kurzu je nezávislou podporou, která nezakládá žádné další nároky a neskýtá žádnou záruku úspěšnosti u TSP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.