Přípravný kurz na testy studijních předpokladů (TSP) na MU

Charakteristika programu:
Jedná se o kurz přípravy k úspěšnému zpracování psychodiagnostických úloh, které jsou součástí přijímací písemné zkoušky na MU – TSP.

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou

 • Garant kurzu: Mgr. et Mgr. Markéta Sedláková
 • Lektor kurzu: Mgr. Petr Stojan, PhDr. Denisa Denglerová, Ph.D., doc. Mgr. Radim Šíp, Ph.D.
 • Délka kurzu: 9 výukových bloků v pátek v době od 17.00 do 20.30 hod. v prostorách PdF MU (Poříčí 31, budova CVIDOS, 5. patro – učebna 78 - seminární učebna katedry sociální pedagogiky)
 • Termíny konání kurzu: 
  10. 11. 2017
  24. 11. 2017
  1. 12. 2017
  8. 12. 2017
  15. 12. 2017
  5. 1. 2018
  12. 1. 2018
  19. 1. 2018
  26. 1. 2018
 • Obsahový plán kurzu: Rozložení látky se může měnit v závislosti na rychlosti dané studijní skupiny. 
  10. 11. 2017
  Obecné seznámení s TSP, princip bodování a percentil. Co to znamená „udělat TSP“? Numerické myšlení: počítání se zlomky, numerické řady a obrazce.
  24. 11. 2017
  Numerické a analytické myšlení: Soustavy rovnic a slovní úlohy s rovnicemi, převody jednotek, symbolické rovnice a hádání čísel. Ostatní příklady z analytického myšlení: pořadníky, Einsteinovy hádanky a jiné kombinační úlohy.
  1. 12. 2017
  Analytické myšlení: Výroková logika a tabulková metoda (výrokové spojky, určení pravdivostní hodnoty složeného výroku, hádanky typu „3 skříňky“, „Kdo je padouch“ a „Ostrov pravdomluvných a lhářů“.
  8. 12. 2017
  Analytické myšlení: Výroková logika a zobrazovací tautologie, určení ekvivalentních výroků. 
  15. 12. 2017
  Verbální myšlení: Synonymie a antonymie, doplňování slov, překlady fiktivních jazyků, sémantické analogie a přísloví či ustálená spojení.
  5. 1. 2018
  Predikátová logika a sylogismy. Příklady na množiny.
  12. 1. 2018
  Kritické myšlení: Práce s textem a neformální vyplývání, potvrzení či vyvrácení hypotézy, nutné a postačující podmínky, pravděpodobnost.
  19. 1. 2018
  Prostorová představivost: Rotace objektů v rovině či prostoru, kostky, průměty, dvojrozměrné a trojrozměrné protikusy.
  26. 1. 2018
  Opakování. TSP nanečisto (studenti si vyzkouší simulovaný test TSP z minulých let).  
 • Cena kurzu: 2 400,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 30. 10. 2017 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 30
 • Poznámka: Kurz není akreditován. 
 • Upozornění: Absolvování kurzu je nezávislou podporou, která nezakládá žádné další nároky a neskýtá žádnou záruku úspěšnosti u TSP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.