Přípravný kurz anglického jazyka B2 pro obor Učitelství odborných předmětů

Charakteristika programu:
Přípravný kurz anglického jazyka k dosažení úrovně B1+ až B2 SERRJ (čtení, psaní, poslech, mluvení, slovní zásoba, gramatika) určený pro kombinované navazující magisterské studium a odpovídající celoživotní vzdělávání.

Požadované předpoklady uchazeče:
Středně pokročilá znalost anglického jazyka (B1 SERRJ).

  • Garant kurzu: katedra FCHOV PdF MU a oddělení CJV na PdF MU
  • Lektor kurzu: Mgr. Jana Kollárová (odd. CJV na PdF MU)
  • Délka kurzu: 10 hodin
  • Termín a místo konání kurzu: 4. 1. 2019 (4 hodiny) a 5. 1. 2018 (6 hodin) v prostorách PdF MU, Poříčí 7/9/31 (Bližší informace budou účastníkům kurzu zaslány v případě otevření kurzu prostřednictvím e-mailu).
  • Obsahový plán kurzu: Rozvíjení komunikační kompetence v anglickém jazyce na úrovni B1+ až B2 SERRJ: Rozšiřování a procvičování obecné i oborové slovní zásoby, procvičování gramatických struktur (užití časů, způsobových sloves, trpného rodu, podmínkových vět aj.), rozvíjení dovednosti poslechu, mluvení, čtení a psaní.
  • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen písemným testem na úrovni B1+ až B2 SERRJ.
  • Cena kurzu: 3 000 Kč (platba přes Obchodní centrum MU)
  • Termín podání přihlášky: do 5. 12. 2018 (formou provedení objednávky kurzu přes Obchodní centrum MU)
  • Počet uchazečů: min. 8, max. 15

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.