Přípravný kurz anglického jazyka B2 pro obor Učitelství odborných předmětů

Charakteristika programu:
Přípravný kurz anglického jazyka k dosažení úrovně B1+ až B2 SERRJ (čtení, psaní, poslech, mluvení, slovní zásoba, gramatika) - navazující magisterské studium kombinované + celoživotní vzdělávání.

Požadované předpoklady uchazeče:
Středně pokročilá znalost anglického jazyka (B1 SERRJ)

  • Garant kurzu: katedra FCHO PdF MU a oddělení CJV na PdF MU
  • Lektor kurzu: Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (odd. CJV na PdF MU), Mgr. Jana Kollárová (odd. CJV na PdF MU)
  • Délka kurzu: 12 hodin (praktická jazyková cvičení v rozsahu 4 x 3 hod)
  • Termín konání kurzu: listopad - prosinec 2017 (výuka bude probíhat v sobotu dle rozvrhových možností studentů kombinovaného studia a také účastníků celoživotního vzdělávání oboru Učitelství odborných předmětů v prostorách PdF MU, Poříčí 7/9, ev. Poříčí 31 - bližší informace budou účastníkům kurzu zaslány v případě otevření kurzu prostřednictvím e-mailu)
  • Obsahový plán kurzu: Rozvíjení komunikační kompetence v anglickém jazyce na úrovni B1+ až B2 SERRJ: Rozšiřování a procvičování obecné i oborové slovní zásoby, procvičování gramatických struktur (užití časů, způsobových sloves, trpného rodu, podmínkových vět aj.), rozvíjení dovednosti poslechu, mluvení, čtení a psaní.
  • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen písemným testem na úrovni B1+ až B2 SERRJ.
  • Cena kurzu: 3 200,- Kč (platba v hotovosti před zahájením výuky v kurzu – přesné informace o způsobu platby budou zaslány e-mailem)
  • Termín podání přihlášky: do 3. 11. 2017 (přihláška ke stažení zde)
  • Počet uchazečů: min. 8, max. 15

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.