Přípravný kurz anglického jazyka A2 pro obor Učitelství praktického vyučování

Charakteristika programu:
Přípravný kurz anglického jazyka k dosažení znalosti jazyka na úrovni A2 SERRJ (porozumění psanému textu, poslech, slovní zásoba, gramatika, jednoduchý monologický projev a jednoduchá interakce). 
Cílem kurzu je dosažení úrovně komunikační kompetence a znalosti cizího jazyka potřebné pro úspěšné zvládnutí předmětu Vstupní test A2 - AJ nebo Vstupní test A2 – AJk a následné povinně-volitelné jazykové výuky v rámci CŽV/bakalářského studia na PdF MU.

Požadované předpoklady uchazeče:
Základní znalost anglického jazyka na úrovni A1 (SERRJ).

Profil absolventa:
Úspěšní absolventi rozumí větám a často používaným výrazům vztahujícím se k oblastem, které se jich bezprostředně týkají, prezentovaným formou psaného nebo poslechového textu (např. základní informace o své osobě a rodině, nakupování, místopisu a zaměstnání). Dokáží komunikovat prostřednictvím jednoduchých a běžných úloh, jež vyžadují jednoduchou a přímou výměnu informací o známých a běžných skutečnostech.

  • Garant kurzu: katedra FCHO PdF MU a oddělení CJV na PdF MU
  • Lektor kurzu: Mgr. Dita Trčková, Ph.D. (odd. CJV na PdF MU), Mgr. Jana Kollárová (odd. CJV na PdF MU)
  • Délka kurzu: 18 hodin (praktická cvičení 2 x 3 hod a 3 x 4 hod)
  • Termín konání kurzu: 10. 11. 2017 (13.00 - 15.35 hod), 24. 11. 2017 (13.00 - 15.35 hod), 1. 12. 2017 (13.55 - 17.25), 8. 12. 2017 (13.55 - 17.25), 15. 12. 2017 (13.55 - 17.25) v prostorách PdF MU, Poříčí 7/9 nebo Poříčí 31 (Bližší informace budou účastníkům kurzu zaslány v případě otevření kurzu prostřednictvím e-mailu.)
  • Obsahový plán kurzu: Nácvik poslechu a porozumění slyšenému textu, porozumění psanému textu, opakování a osvojování nové slovní zásoby (práce, rodina, denní režim, cestování, vzdělávání, stravování, nakupování, počasí, státy a národnosti apod.) a gramatiky (slovesné časy, způsobová slovesa, členy, předložky aj.).
  • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Kurz je ukončen písemným testem na úrovni A2 (SERRJ).
  • Cena kurzu: 3 000,- Kč (platba v hotovosti před zahájením výuky v kurzu - přesné informace o způsobu platby budou zaslány e-mailem)
  • Termín podání přihlášky: do 3. 11. 2017 (přihláška ke stažení zde)
  • Počet uchazečů: min. 10, max. 15

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.