Praktická čeština pro administrativní pracovníky

Charakteristika programu:
Kurz vychází z potřeb administrativních pracovníků, kteří již delší dobu poukazují na to, že postrádají možnost zdokonalit se v současné češtině, a to především ve dvou rovinách: pravopisné a stylistické. Kurz jim poskytne možnost zdokonalit se v obou těchto rovinách. 

Požadované předpoklady uchazeče:
Středoškolské vzdělání s maturitou.

Profil absolventa:
Absolvování kurzu umožní jeho účastníkům zkvalitnit dovednosti v oblasti tvorby písemností a získat lepší uplatnění na trhu práce v administrativní sféře.

 • Garant kurzu: PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
 • Lektoři kurzu: 
  PhDr. Ivana Kolářová, CSc.
  Mgr. et Mgr. Marek Lollok, Ph.D.
  Mgr. et Mgr. Radim Ošmera
  doc. PhDr. Jana Marie Tušková, Ph.D.
  Mgr. Adam Veřmiřovský, Ph.D.
  Mgr. Hana Žižková
 • Délka kurzu: celkem 6 konzultací po 4 hodinách (únor - květen 2019)
 • Termíny konání kurzu: od 28. 2. do 23. 5. 2019 vždy ve čtvrtek od 13.00 do 17.00 hod. 
 • Místo konání kurzu: učebny PdF MU (Poříčí 7/9/31, Brno) – bude upřesněno
 • Obsahový plán kurzu: 
  Kurz je orientovaný především:
  a) na praktické procvičení jazykových jevů všech druhů pravopisu se zaměřením na změny, ke kterým v posledních letech došlo, a s přihlédnutím ke stylu administrativnímu;
  b) na zásady správné stylizace úředních písemností (dopis, pozvánka, předpis, zprávy z různých akcí aj.) a volbu vhodných jazykových prostředků; postupy vyhledávání a odstranění stylizačních nedostatků, které mohou vést až k nedorozumění mezi adresátem a odesilatelem.
  Součástí kurzu je také návod, jak ověřit jazykovou správnost vyhledáním slov ve vybraných elektronických zdrojích (Internetová jazyková příručka UJČ AV ČR, elektronická verze Slovníku spisovného jazyka českého, Lexiko - databáze heslářů na webových stránkách UJČ AV ČR).
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 3 360 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU
 • Termín podání přihlášky: do 18. 2. 2019 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz
 • Počet uchazečů: min. 10
 • Poznámka: Kurz není akreditován.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.