Pohybové aktivity zážitkem

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na získání praktických a teoretických poznatků z oblasti outdoorových pohybových aktivit pro děti zážitkovou formou. 
Cílem kurzu je seznámit účastníky s netradičními přístupy k organizaci a výuce pohybových aktivit při pobytu např. na školách v přírodě a různých formách terénní výuky. 
Kromě praktických zážitkové zaměřených dovedností jsou účastníkům kurzu formou přednášek sdělovány informace o pohybových aktivitách v letní přírodě, souvisejících předpisech a zásadách bezpečnosti a první pomoci.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které budou přizpůsobeny individuálním schopnostem účastníka kurzu a které bude moci využít pro svou další pedagogickou praxi.

 • Garant kurzu: Mgr. Marek Trávníček
 • Lektor kurzu: Mgr. Jaroslav Vrbas, Ph.D., Mgr. Petr Vlček, Ph.D., Mgr. Michal Lupač
 • Délka kurzu: šestidenní praktický kurz (celkem 35 vyučovacích hodin)
  1. den – cesta na kole nebo vlastní dopravou, zahájení kurzu teorií a organizačními záležitostmi
  1. - 6. den – výcvik (teorie a praxe)
  6. den – odjezd do Brna na kole nebo vlastní dopravou
 • Termín konání kurzu: 26. 5. (17.00) - 31. 5. (12.00) 2019 
 • Obsahový plán kurzu: 
  Teoretické základy (5 hod.)
  Zásady první pomoci, bezpečnost a předpisy - 2 hod.
  Výzbroj, výstroj a technologie - 1 hod.
  Problematika outdoorových aktivit a integrované terénní výuky - 2 hod.
  Praxe a metodika (30 hod.)
  Praktická část                                     
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: Cena za ubytování, plnou penzi bude cca 2 500 Kč a bude se platit první den kurzu. Nevratný přihlašovací poplatek činí 500 Kč a je nutné ho uhradit přes Obchodní centrum MU do 19. 5. 2019. 
 • Termín podání přihlášky: do 19. 5. 2019 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz
 • Počet uchazečů: min. 6, max. 50

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.