Podpora žáků s PAS ve škole

Charakteristika kurzu: Během kurzu charakterizujeme projevy žáka s poruchou autistického spektra ve škole, jejich příčiny a možnosti podpory žáka ze strany učitele a školy. Zaměříme se na diagnostický proces. Představíme si konkrétní pomůcky, příklady z praxe a videoukázky. Cílem kurzu je vybavit pedagogy ze škol potřebnými znalostmi tématu, neboť při současném inkluzivním způsobu vzdělávání je to nezbytnost. Praxe ukazuje, že pedagogové stále nedisponují dostatkem informací a ani zkušeností se vzděláváním žáků s PAS, což nepřináší užitek ani žákovi, škole, spolužákům, ani rodině žáka.

Obsahový plán kurzu: 

Garantka a lektorka kurzu: Doc. PhDr. Barbora Bazalová, Ph.D.
Požadavky k přijetí: Vyplněná a podepsaná papírová přihláška zaslaná e-mailem na kubickova@ped.muni.cz. Zájem o danou problematiku. Kurz je určen pro pedagogy z MŠ, ZŠ, SŠ a rodiče.
Termín a čas konání: 8. 9. 2021 od 13:00 do 16:30 (4 vyučovací hodiny)
Forma kurzu: on-line setkání, řádně přihlášeným účastníkům bude před termínem kurzu zaslán e-mailem odkaz pro připojení
Účastnický poplatek:  0,- Kč Účastnický poplatek je hrazen z projektu, který je financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) na realizaci Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2021. 
Počet účastníků: min. 8, max. 50
Poznámka: Kurz není akreditován. Účastníci obdrží osvědčení o účasti v programu celoživotního vzdělávání. K připojení bude potřeba mít stabilní připojení k internetu, nainstalovanou kameru a mikrofon. 

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.