Od základů po carving

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na získání praktických a teoretických poznatků potřebných pro správné sjíždění a zatáčení na lyžích.
Kurz je určen všem, kteří mají zájem o zlepšování svých individuálních dovedností a znalostí o lyžování (od začátečníků až po pokročilé).
Obsahem kurzu je zopakovat základy sjíždění a zatáčení na lyžích a pokročit v individuální lyžařské technice každého účastníka kurzu.
Kromě praktických dovedností jsou účastníkům kurzu formou přednášek sdělovány informace o pohybových aktivitách v zimní přírodě, souvisejících předpisech a zásadách bezpečnosti a první pomoci.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům oborů Učitelství pro 1. stupeň ZŠ a Učitelství pro MŠ (zájemci, kteří nejsou aktuálními studenty PdF MU, musí doložit prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu, že mají min. středoškolské vzdělání s maturitou - stačí zaslat e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz).

Profil absolventa:
Absolvent kurzu bude vybaven základními teoretickými znalostmi a praktickými dovednostmi, které budou přizpůsobeny individuálním schopnostem účastníka kurzu a které bude moci využít pro svou další pedagogickou praxi v oblasti sjíždění a zatáčení na lyžích.

PLATBA KURZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.