Netradiční i tradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku (modifikované cvičení lze využít i ve výuce na 2st. ZŠ)

Charakteristika programu:
Obsahovou náplní kurzu je cvičení na velkém míči, hravý tanec, dětský pilates, cvičení při hudbě, cvičení s využitím overballu, tradiční i netradiční hry pro rozvoj jednotlivých oblastí RVP a hry motivované básničkami a říkankami. Kurz přináší nabídku pohybových aktivit, které nenásilnou formou přinesou dětem tolik potřebný pohyb a podpoří rozvoj koordinace a síly zábavnou formou výuky. Kurz je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi. Nabídka souboru cvičení a her vytvořených pro děti předškolního a školního věku umožní zatraktivnit hodiny. Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům ZŠ a MŠ vychovatelům ŠD.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a studentům učitelství 1. stupně ZŠ, MŠ a vychovatelům ŠD. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi. Současné směry představených netradičních přístupů k tělesnému pohybu uplatní ve výuce.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.