Němčina jako vyučovací jazyk: Jak vést hodinu v cílovém jazyce

Charakteristika programu:
Kurz je zaměřen na pedagogickou komunikaci ve výuce němčiny jako cizího jazyka. Jde o nácvik konkrétních jazykových obratů a frází v němčině tak, aby byl vyučující schopen koncipovat a vést celou hodinu v cílovém cizím jazyce adekvátním způsobem i se začátečníky.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro učitele německého jazyka na ZŠ, nižším stupni gymnázia, SOŠ a OU a na JŠ s licencí konat státní zkoušky. Znalost němčiny na úrovni B2 dle evropského referenčního rámce.

Profil absolventa:
Absolventi kurzu si rozšíří a upevní nejfrekventovanější pokyny k učebním úlohám a vyučovacím situacím. Budou schopni koncipovat a vést celou hodinu v cílovém cizím jazyce adekvátním způsobem i se začátečníky. 

  • Garant kurzu: PhDr. Alice Brychová, Ph.D.
  • Lektor kurzu: PhDr. Alice Brychová, Ph.D., Mgr. Pavla Marečková, Ph.D.
  • Délka kurzu: jednodenní kurz - 3 bloky po 90 minutách (= 6 vyučovacích hodin)
  • Termín konání kurzu: 11. 4. 2018
  • Obsahový plán kurzu: teoretické poznatky a praktické aktivity, pomocí nichž si účastníci (vyučující němčiny) rozšíří a upevní nejfrekventovanější pokyny k učebním úlohám a vyučovacím situacím.
  • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Účastníci budou mít možnost zhodnotit obsah kurzu prostřednictvím evaluačního dotazníku. Znalosti účastníků budou prověřeny formou závěrečného testu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
  • Cena kurzu: 800,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  • Termín podání přihlášky: do 30. 3. 2018 (přihláška ke stažení zde)
  • Poznámka: Kurz je akreditován (číslo akreditace MSMT-1132/2015-1-131).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.