Nadaní žáci na 2. stupni ZŠ - nadání jako prokletí nebo dar?

Charakteristika programu:
Kurz je koncipován jako přehledový, v jehož rámci budou účastníci seznámeni s nejdůležitějšími tématy souvisejícími se vzděláváním nadaných žáků na 2. stupni základních škol. Bude realizován formou workshopu založeném na výkladu, diskuzi, praktických činnostech účastníků (např. práce s aktuální typologií nadaných na základě kazuistik nadaných, nácvik komunikace s nadanými a jejich rodiči). Součástí bude sdílení zkušeností se vzděláváním nadaných s lektory i zkušenými učiteli, speciálním pedagogem a psychologem.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro studentky/studenty oboru učitelství pro 2. stupeň základní školy, učitelky/učitele na 2. stupni základní školy a asistentky/asistenty pedagoga na 2. stupni základní školy. Toto je nutné doložit prostou kopií VŠ diplomu, maturitního vysvědčení, příp. osvědčení o absolvování doplňujícího pedagogického studia, nebo potvrzením o studiu (studentky/studenti PdF MU nemusí potvrzení dodávat).

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.