Metodika hry na ozvučné trubice – BOOMWHACKERY

Charakteristika programu:
Interaktivní metodický kurz (workshop) určený zvláště pro vzdělávání v mateřských a základních školách i pro ostatní zájemce pracující s dětmi uvedeného věku např. v zájmových organizacích apod.      

Požadované předpoklady uchazeče: Kurz je určen pro vychovatele ve školních družinách, učitelům MŠ, ZŠ i ostatním zájemcům např. ze zájmových organizací s min. ukončeným SŠ vzděláním s maturitou.
Garant kurzu: doc. PhDr. Marek Sedláček, Ph.D.
Lektor kurzu: Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. 
Délka kurzu: jednodenní kurz (celkem 4 vyučovací hodiny - 180 minut)
Termíny konání kurzu: 8. 10. 2021 (16.00 - 19.00) 
Místo konání kurzu: učebna 20 (PdF MU, Poříčí 31, budova D, 1. nadzemní podlaží, vlevo)

Obsahový plán kurzu:
Co jsou ozvučné trubice - BOOMWHACKERY (BW)
Využití BW - interdisciplinární propojení i s mimohudebními činnostmi a předměty
Aktivizační hry
Druhy doprovodů a jejich praktické předvedení
Praktické ukázky realizace různých notací melodie a doprovodů

Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: 0 Kč. Účastnický poplatek je plně financován z příspěvku MŠMT (Ukazatel I) na realizaci Institucionálního plánu Masarykovy univerzity pro rok 2021.
Termín podání přihlášky: do 3. 10. 2021 (přihláška ke stažení níže) - vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kubickova@ped.muni.cz - již se nelze přihlašovat, kapacita kurzu je naplněna
Počet uchazečů: min. 8, max. 15
Poznámka: Kurz je akreditován v rámci systému DVVP pod č.j. MSMT-15835/2019-1-637.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.