Letní škola: Učíme (se) v kruhu

Charakteristika kurzu:
Letní škola Učíme (se) v kruhu představí praxi poradních kruhů (angl. Way of Council), kterou lze velmi smysluplně využít ve školním prostředí. Jedná se o způsob práce se skupinou založený na nehierarchických formách partnerské komunikace, který vede k aktivnímu naslouchání a upřímnému vyjadřování. Poradní kruh nabízí bezpečný rámec pro sociální a emocionální rozvoj žáků i sdílení vzdělávacích obsahů. Na letní škole se vedle praktického zakoušení různých forem kruhové práce a jejich využití ve vzděláváni budeme věnovat i reflexi praxe účastníků a sdílení zkušeností.

UPOZORNĚNÍ:

PŘIHLÁŠKA A PLATBA KURZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.