Jak zefektivnit svou pedagogickou komunikaci?

Charakteristika kurzu:
Cílem tohoto kurzu je prohloubit porozumění a aplikaci principů efektivní pedagogické komunikace při vedení malých týmů (třídy, kroužku). Zaměří se na porozumění základním lidským potřebám a jejich odrazu v komunikaci vycházející z poznatků videotréninku interakcí. Zjištěná specifika pak každý účastník kurzu aplikuje v komunikaci s rodiči a dětmi.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro učitele v mateřské škole, na 1. a 2. stupni základní školy, asistenty pedagoga v mateřské škole a na základní škole, chůvy v dětské skupině a je vhodný i pro pedagogy volného času a vychovatele. Toto je nutné doložit prostou kopií dokladu o pedagogickém vzdělání.

Profil absolventa:
Absolventi kurzu zkvalitní své interakce v pedagogickém procesu. Budou schopni efektivněji používat nástroje neverbální a verbální komunikace.

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.