Jak poznat a vzdělávat nadaného žáka

Charakteristika programu:
Kurz se zaměřuje na to, jak poznat nadaného žáka a jak ho vzdělávat. Účastníci získají základní informace o identifikačním procesu, o typech nadaných žáků a vhodných postupech, jak s nimi pracovat. Seznámí se se vzdělávacími strategiemi vhodnými pro nadané žáky a konkrétními metodami, které se osvědčily v praxi při výuce nadaných v heterogenní třídě. Bude realizován formou workshopu založeném na výkladu, diskuzi, praktických činnostech účastníků (např. práce s aktuální typologií nadaných na základě kazuistik nadaných apod.).

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro studentky/studenty oboru učitelství pro 2. stupeň základní školy, učitelky/učitele na 2. stupni základní školy a asistentky/asistenty pedagoga na 2. stupni základní školy. Toto je nutné doložit prostou kopií VŠ diplomu, maturitního vysvědčení, příp. osvědčení o absolvování doplňujícího pedagogického studia, nebo potvrzením o studiu (studentky/studenti PdF MU nemusí potvrzení dodávat).

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.