Introduction to Acceptance and Commitment Therapy

Charakteristika programu:
Kurz se bude zabývat základy Terapie přijetí a odhodlání, angl. Acceptance and Commitment Therapy (ACT), se zvláštním zaměřením na použití ACT s rodiči a pečovateli dětí s neurovývojovým postižením z pohledu aplikované behaviorální analýzy. Během dvou dnů se budeme zabývat klíčovými koncepty ACT, jako je všímavost, přijetí a odhodlání, a ukážeme vám, jak je aplikovat ve vaší profesionální praxi. Cílem kurzu je pomoci odborníkům zlepšit komunikaci, budovat empatii a podporovat pozitivní změny chování v rodinách dětí s autismem nebo jiným vývojovým postižením. Tento kurz je skvělou příležitostí, jak posílit své dovednosti a vnést výhody ACT do své práce behaviorálního analytika, psychologa nebo pedagoga.
Výuka v kurzu je vedena v anglickém jazyce (bez překladu), prezenční (kontaktní) formou ve dvou setkáních, v prostorách PdF MU. Bližší informace o rozvrhu a organizaci kurzu budou zájemcům zaslány před 1. termínem konání kurzu.
The course will cover Acceptance and Commitment Therapy (ACT) basics, with a special focus on using ACT with parents and caregivers from the point of view of Applied Behavior Analysis. Over the two days, we'll cover key ACT concepts like mindfulness, acceptance, and commitment, and show you how to apply them in your professional practice. The goal of the course is to help professionals improve communication, build empathy, and support positive behavior changes within families of children with autism or other developments disabilities. This course is a great opportunity to boost your skills and bring the benefits of ACT to your work as a behavior analyst, psychologist or educator.
The course is taught in English in two sessions, at the premises of the Faculty of Education, MU. Further information about the course schedule and organisation will be sent to those interested before the 1st date of the course.

Profil absolventa:
Kurz pomůže účastníkům/odborníkům zlepšit komunikaci, budovat empatii a podporovat pozitivní změny chování v rodinách dětí s autismem nebo jiným vývojovým postižením. Tento kurz poskytuje skvělou příležitostí, jak posílit své dovednosti a vnést výhody ACT do své práce behaviorálního analytika, psychologa nebo pedagoga.

UPOZORNĚNÍ:

PŘIHLÁŠKA A PLATBA KURZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.