Interkulturní pedagogika a kulturně sensitivní vzdělávání / Intercultural pedagogy and culturally sensitive learning

Charakteristika programu:
Účastníci kurzu se seznámí s pedagogickými přístupy podporující smysluplnou interakci domácích a zahraničních studujících ve výuce. Účastníci se zdokonalí v dovednostech, jak strukturovat a facilitovat interkulturní komunikaci a práci ve skupinách s cílem usnadnit integraci studujících a posílit jejich vztah k diverzitě.
The course is open to English speaking participants and focuses on pedagogical approaches supporting intercultural interaction of home and international students in the classroom by engaging diversity across the curriculum and teaching content. The participants will improve their skills in structuring and facilitating classroom interactions and group dynamics that foster students' engagement with diversity and support their intercultural development.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro studující v doktorských studijních programech a akademické zaměstnance z univerzit v ČR i mimo ČR.

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.