Hravé pohybové aktivity pro děti, seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním 

Charakteristika programu:
Obsahovou náplní kurzu jsou psychomotorické hry a cvičení se zaměřením na rozvoj motoriky, prevenci vadného držení těla a svalových dysbalancí, fantazie, soustředění a celkové bio-psycho-sociální pohody člověka. Cílem kurzu je obohatit účastníky o zásobník psychomotorických aktivit s využitím v tělesné a zdravotní tělesné výchově dětí i dospělých a vybavit je teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými v pedagogické praxi. Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům, vedoucím volnočasových aktivit, vychovatelům, pedagogickým asistentům a studentům učitelství. V průběhu kurzu budou k zakoupení publikace doplňující získané informace a poznatky.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolské vzdělání s maturitou. Přednostně určeno pedagogickým pracovníkům a pracovníkům ve volnočasových aktivitách – učitelům, speciálním pedagogům, pedagogům volného času, pedagogům speciálních škol, vychovatelům a studentům učitelství. Mohou se účastnit pedagogičtí i nepedagogičtí pracovníci všech institucí zaměřených na práci s dětmi, seniory a osobami zdravotně znevýhodněnými.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu využije základní teoretické, praktické a metodické znalosti a dovednosti v pedagogické praxi při práci s dětmi, seniory a osobami zdravotně znevýhodněnými.

 • Garant kurzu: Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • Lektor kurzu: Mgr. Daniela Jonášová, Mgr. Hana Šeráková, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní praktický kurz v prostorách KTV PdF MU (tělocvična Poříčí 7, Brno), celkem 5 vyučovacích hodin (prezence 15 minut před zahájením)
 • Termín konání kurzu: možnost výběru ze 2 termínů konání - pátek 11. 10. 2019 (14.00-18.00) a sobota 12. 10. 2019 (8.30-12.30) (Poznámka: při velkém zájmu se budou realizovat oba termíny kurzu, max. počet účastníků na 1 termín je 20 osob, podle počtu přihlášených může dojít ke sloučení termínů na jeden a to pátek 11. 10. 2019, do přihlášky uveďte termín konání kurzu, který preferujete, a poznámku, pokud změnu termínu nemůžete akceptovat)
 • Obsahový plán kurzu: celkem 5 vyučovacích hodin (1 hodina je 45 minut):
  - teoretická část - základy (0,5 hod.) - charakteristika a teorie psychomotoriky a zdravotní tělesné výchovy, oblast materiální, sociální a osobní, pravidla psychomotorických aktivit, psychomotorika a zdravotní tělesná výchova, zásady bezpečnosti
  - praktická část - praktické a metodické ukázky cvičení (4 hod.) - pohybové hry a aktivity s tradičními a netradičními pomůckami využitelné v psychomotorice, pohybové výchově, psychomotorická cvičení a pohybové aktivity pro prevenci vadného držení těla a svalových dysbalancí
  - metodické výstupy účastníků v rámci závěrečného kolokvia (0,5 hod.)
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Absolvování kurzu v plném rozsahu. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 700 Kč - cena zahrnuje provozní náklady fakulty, materiální prostředky, odměnu lektorům (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
  Pokud zájemce nestihne provést objednávku a platbu kurzu přes Obchodní centrum MU, je možné zaplatit poplatek po předchozí e-mailové domluvě (serakova@ped.muni.cz) na místě.
 • Termín podání přihlášky: do 30. 9. 2019 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 20

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.