HOBIT – Hodina biologie pro život

Charakteristika programu:
Kurz zodpoví a vysvětlí, proč je důležité vzdělávat děti o cévní mozkové příhodě a infarktu myokardu, jaká je jejich role v poskytování první pomoci, jakou má toto vzdělávání tradici.
Srozumitelnou formou nabídne informace o těchto onemocněních, s důrazem na schopnost tyto stavy rozpoznat a adekvátně na příznaky zareagovat. Připraví učitele na provedení e-learningové hodiny, na práci s doplňkovými edukačními materiály a vysvětlí jejich roli v procesu vzdělávání.
Platforma pro učitele vyplní mezeru ve vzdělávání pedagogů o tomto závažném tématu, připraví je na realizaci e-learningové hodiny a podpoří jejich dlouhodobé zapojení do projektu.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen pro učitele 2. stupně ZŠ a 1. stupně víceletých gymnázií (prima-kvarta) s aprobací výchova ke zdraví, přírodopis nebo biologie.

Profil absolventa:
Absolventi kurzu budou schopni kvalifikovaně vést výuku zaměřenou na vzdělávání žáků o cévní mozkové příhodě a srdečním infarktu pomocí e-learningového programu a doplňkových edukačních materiálů. Prohloubí si znalosti o těchto akutních onemocněních a budou schopni uplatnit znalosti v rámci diskuse s žáky nad tématem.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.