Geoinformační technologie ve výuce zeměpisu

Charakteristika programu:
Cílem kurzu je prohloubit odbornou kvalifikaci v oblasti geoinformační gramotnosti, která vychází z oboru geografie a informatiky. Specifickou oblastí digitální gramotnosti je v zeměpisu práce s digitálními geografickými daty, resp. digitální mapou. Učitel zeměpisu je konfrontován s velkým množstvím digitálních zdrojů. Klíčovou dovedností je právě schopnost učitele vyrovnat se s jejich rozmanitostí a efektivně vybrat takové zdroje, které nejlépe vyhovují danému vzdělávacímu cíli (úrovni žáků, metodám, formám výuky atd.). Učitelům bude představena koncepce rozvoje geoinformačních dovedností ve výuce zeměpisu, prakticky si vyzkouší práci s geografickými digitálními zdroji a aplikacemi.

Požadované předpoklady uchazeče:
Cílovou skupinou jsou zájemci s ukončeným vysokoškolským magisterským studiem v učitelských oborech nebo v magisterském studiu v neučitelských oborech doplněné pedagogickou způsobilostí získanou na základě absolvování doplňkového pedagogického studia, kteří chtějí prohloubit svou odbornou kvalifikaci v oblasti geoinformační gramotnosti.

Profil absolventa:
Absolvent kurzu si prohloubí svou odbornou kvalifikaci v oblasti geoinformační gramotnosti.

Načítám mapu…

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.