Forum Bohemicum

Charakteristika programu:
Soubor přednášek z českého jazyka a literatury pro učitele základních a středních škol v rámci dalšího vzdělávání učitelů. Kurz probíhá jednou za rok v délce 6 hodin. Po absolvování každého šestihodinového cyklu získává každý účastník osvědčení o absolvování vzdělávacího programu.

Požadované předpoklady uchazeče:
Vysokoškolské vzdělání v oboru Český jazyk a literatura nebo Učitelství pro 1. stupeň ZŠ (nutné doložit kopií vysokoškolského diplomu).

Profil absolventa:
Prohloubení znalostí v rámci českého jazyka a literatury a obohacení o nejnovější poznatky v rámci jednotlivých disciplin.

 • Garant kurzu: PaedDr. Květoslava Klímová, Ph.D. (Katedra českého jazyka a literatury PdF MU)
 • Lektor kurzu: Doc. PhDr. Jiří Poláček, CSc.; Mgr. Miroslav Chocholatý, Ph.D.
 • Délka kurzu: šestihodinový cyklus přednášek z českého jazyka a literatury v rámci jednoho dne (1x za rok)
 • Termín konání kurzu: duben 2018 (den a místnost konání kurzu budou upřesněny)
 • Obsahový plán kurzu: 
  Interpretace české poezie 20. století (6 hodin)
  Seminář bude mít charakter tvůrčí dílny, v níž oba lektoři povedou intepretaci vybraných děl z české poezie 20. století (s možným přesahem do 21. století). Účastníci dostanou texty, které budou spolu s lektory rozebírat jak po stránce tematické, tak i se zřetelem k básnickým výrazovým prostředkům, ale i k dobovému literárnímu kontextu. Doc. Poláček se zaměří na poezii první poloviny 20. století, Mgr. Chocholatý se bude výběrově věnovat poezii od roku 1945 do současnosti. Seminář by měl mít přínos pro výuku literatury ve školské praxi.
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah vzdělávacího kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolventi kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 1 000,- Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: do 29. 3. 2018 (přihláška ke stažení zde)
 • Počet uchazečů: min. 10
 • Poznámka: Kurz není akreditován v rámci DVPP.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.