Formativní přístup k učení a hodnocení, aneb podporujeme učení žáků – dlouhodobý kombinovaný výcvikový kurz

Charakteristika kurzu:
Cyklus deseti prakticky vedených workshopů zaměřených na rozvoj dílčích profesních kompetencí formativního hodnocení, které je smysluplně provázáno s hodnocením sumativním. Mezi jednotlivými workshopy bude probíhat skupinová konzultace k zadaným úkolům.
Doporučená účast alespoň dvou vyučujících z jedné školy pro sdílení a šíření zkušeností ve své škole.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen především pro učitele na 1. a 2. stupni základní školy.

UPOZORNĚNÍ:
• Přihlášení na kurz probíhá formou provedení a uhrazení objednávky kurzu v OC MU. Objednávku kurzu provádí sám zájemce na svou osobu.
• Pokud bude kurz hradit zaměstnavatel (škola), je nutné uvést jako fakturační adresu adresu zaměstnavatele (školy) vč. IČO a DIČ.
Zájemci, kteří nejsou absolventi MU, uvedou v objednávce do kolonky Poznámka místo narození, příp. i rodné příjmení (z důvodu vystavení osvědčení).

PŘIHLÁŠKA A PLATBA KURZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.