Formativní hodnocení podporující učení žáků

Charakteristika kurzu:
Kurz je určen učitelům 1. a 2. stupně základní školy se zájmem o formativní hodnocení. Věnuje se aktuálnímu tématu zavádění formativního hodnocení ve výuce, které významně podporuje učení žáků a kvalitu výuky. Kurz je vedený jako workshop a zaměřuje se na základní pilíře formativního hodnocení, které si účastníci procvičí v praxi. Cílem kurzu je rovněž upozornit na využívání různých typů a forem hodnocení žáků a ukázat jejich použití v praxi, aby se hodnocení stalo nejen prostředkem, ale také cílem učení žáků. Pozornost bude věnována i sebehodnocení žáků, které je významnou součástí hodnocení podporujícího učení.

Požadované předpoklady uchazeče:
Ukončené vysokoškolské magisterské studium učitelství 1. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupeň ZŠ (nutné doložit prostou kopií VŠ diplomu, příp. i dokladu o získání učitelské kvalifikace v rámci celoživotního vzdělávání).

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.