Formativní hodnocení podporující učení žáků

Charakteristika kurzu:
Kurz je určen učitelům 1. a 2. stupně základní školy, dále pak studentům se zájmem o formativní hodnocení. Věnuje se aktuálnímu tématu zavádění formativního hodnocení ve výuce, které významně podporuje učení žáků a kvalitu výuky. Kurz je vedený jako workshop a zaměří na základní pilíře formativního hodnocení, které si účastníci procvičí v praxi. Cílem kurzu je rovněž upozornit na využívání různých typů a forem hodnocení žáků a ukázat jejich použití v praxi, aby se hodnocení stalo nejen prostředkem, ale také cílem učení žáků. Pozornost bude věnována i sebehodnocení žáků, které je významnou součástí hodnocení podporujícího učení.

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažené středoškolského vzdělání s maturitou (nutné doložit prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu). Kurz je určen především pro učitele na 1. a 2. stupni základní školy. 

 • Garant kurzu: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
 • Lektor kurzu: doc. Mgr. Jana Kratochvílová, Ph.D.
 • Délka kurzu: jednodenní kurz (celkem 8 vyučovacích hodin)
 • Termín konání kurzu: 3. 10. 2019 (8.30 – 17.00) - místo konání bude upřesněno
 • Obsahový plán kurzu:
  • Význam zpětné vazby pro osobnostní rozvoj žáků
  • Vymezení základních typů hodnocení, vazba hodnocení ke koncepci školy
  • Formativní hodnocení a personalistická koncepce rozvoje
  • Tři pilíře formativního hodnocení: práce s cíli ve výuce, kritéria hodnocení a jejich význam, popisná zpětná vazba
  • Rozmanitost forem hodnocení a jejich využití v praxi
  • Sebehodnocení žáků jako nezbytná součást hodnocení podporujícího učení
  • Komplexní rozvíjející hodnocení: assessment for learning
 • Průběh kurzu a způsob jeho ukončení: Obsah kurzu bude v závěru zhodnocen prostřednictvím evaluačního dotazníku. Absolvent kurzu obdrží osvědčení o absolvování programu celoživotního vzdělávání. 
 • Cena kurzu: 1 200 Kč (platba kurzu přes Obchodní centrum MU)
 • Termín podání přihlášky: od 1. 6. do 12. 9. 2019 (přihláška ke stažení zde) – vyplněnou přihlášku spolu s prostou kopií maturitního vysvědčení/VŠ diplomu je nutné zaslat poštou na adresu Centrum celoživotního vzdělávání, Poříčí 7, 603 00 Brno nebo naskenované e-mailem na kucerovadana@ped.muni.cz
 • Počet uchazečů: min. 10, max. 20
 • Poznámka: Kurz není akreditován.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.