Expresivní terapie se zaměřením na vzdělávání

Charakteristika programu:
Kurz nabídne účastníkům základní disciplíny ve čtyřech tematických okruzích:
1. Psychologie, základy psychoterapie a arteterapie
2. Speciální výtvarná výchova
3. Speciální výchovné aktivity s nevýtvarným zaměřením
4. Speciálně pedagogická praxe

Požadované předpoklady uchazeče:
Dosažení 18 let a ukončené min. středoškolské vzdělání s maturitou (úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení nebo vysokoškolského diplomu - podle stupně nejvyššího dosaženého vzdělání - je nutné zaslat s papírovou přihláškou).

Profil absolventa:
Absolvent se může uplatnit ve speciálně výchovné praxi a v sociální práci v nejrůznějších institucích zaměřených na cílové skupiny jako jsou psychotici, mentálně postižení, žáci vyžadující zvláštní péči, vzdělání dospělých, senioři atd.

TIP: Jste absolventem magisterského studia psychologie či speciální pedagogiky? Přihlašte se na obor Expresivní terapie se zaměřením na vzdělávání, který je akreditovaný na MŠMT. Informace o oboru najdete ZDE

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.