Behaviorální přístupy v pedagogické praxi III - podpora pozitivního chování (webinář)

Charakteristika programu:
Online kurz je určen pro zájemce o pozitivní podporu chování (PBS) a aplikovanou behaviorální analýzu (ABA). PBS i ABA vychází z behaviorismu a soustředí se na oblast učení a chování. Zabývá se zejména funkčními vztahy mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká a jak je možné jej modifikovat. Přístup PBS se zaměřuje především na změny v prostředí a předcházení vzniku situací, kdy obvykle nastává problémové chování. Všechny metody a techniky probírané v tomto kurzu lze uplatnit v jakémkoli přirozeném prostředí dítěte, a to včetně školního prostředí.
Kurz poskytne účastníkům rozšířené teoretické vědomosti a praktické nástroje pro hodnocení funkce problémového chování u dětí a žáků s PAS, neurovývojovými poruchami i jinými diagnózami a následnou práci s těmito informacemi. V rámci kurzu se účastníci naučí identifikovat funkci chování a jeho spouštěče a osvojí si metody změn v prostředí a předcházení těmto situacím. Zároveň s tím se naučí identifikovat vhodné alternativní chování, které v rámci individualizovaného plánu zapojí do učení žáků.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvování kurzu pro behaviorální techniky, případně jiného kurzu s teoretickým základem v aplikované behaviorální analýze. Toto je nutné doložit dokladem o absolvování kurzu.

Profil absolventa:
Absolvováním kurzu získá jeho účastník kompetence v oblasti posilování pozitivních vzorců chování jako prvku prevence výskytu nežádoucích projevů chování u dětí a dospívajících. Účastník se seznámí s metodami PBS a ABA (např. pozitivním posilováním, funkčním hodnocením chování, přípravou individuálního plánu pro změnu chování atp.), pomocí kterých dochází k odstraňování nežádoucích projevů chování, a zároveň k prohlubování a upevňování základních dovedností každodenního života, učení adaptačních schopností, sebeobsluhy, komunikace a sociální interakce. Používané metody práce a cíle učení jsou vždy upraveny podle individuálních potřeb konkrétního dítěte (žáka).

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.