Behaviorální přístupy v pedagogické praxi II - učení nových dovedností

Charakteristika programu:
Kurz je určen pro zájemce o aplikovanou behaviorální analýzu (ABA), která vychází z behaviorismu a soustředí se na oblast učení a chování a zabývá se zejména funkčními vztahy mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká a jak je možné jej modifikovat.
Kurz se bude zabývat a navazovat na teoretické dovednosti, které účastníci kurzu o ABA již mají. Účastníci kurzu se budou prakticky učit jednotlivé postupy využívající behaviorální principy, se zaměřením na nejčastější využití - u lidí s neurovývojovými poruchami. Seznámí se s nejčastěji používanými teoretickými postupy, které budou převedeny do praxe. Kurz se zaměří na kompetence v párování, učení mandu (základy komunikace) a hry, intenzivní učení u stolečku (ITT) a také na programy nácviku sebeobsluhy a jejich tvorbu v rámci individuálních plánů. Součástí kurzu budou praktické nácviky, které mohou mít podobu hraní rolí, cvičných výukových videí nebo praktických cvičení. Každý účastník bude pracovat se svým imaginárním klientem s neurovývojovým postižením, který mu bude v rámci kurzu přidělen. Každá karta klienta bude obsahovat informace o jeho dovednostech, zájmech, deficitech a na péči náročných chováních. S imaginárním klientem budou účastníci pracovat v průběhu celého kurzu a zároveň se budou učit od dalších frekventantů kurzu.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvování kurzu pro behaviorální techniky, případně jiného kurzu s teoretickým základem v aplikované behaviorální analýze. Toto je nutné doložit dokladem o absolvování kurzu.

Profil absolventa:
Kurz navazuje na teoretický kurz pro behaviorální techniky. Poskytne účastníkům možnost procvičení jednotlivých teoretických dovedností v praxi s důrazem na nácvik základních dovedností a technik užívaných u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci behaviorálních intervencí v domácím prostředí, ve škole nebo v centrech rané intervence.

PŘIHLÁŠKA

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.