Behaviorální přístupy v pedagogické praxi II - učení nových dovedností

Charakteristika programu:
Kurz je určen pro zájemce o aplikovanou behaviorální analýzu (ABA), která vychází z behaviorismu a soustředí se na oblast učení a chování a zabývá se zejména funkčními vztahy mezi prostředím a lidským chováním. Na základě podrobné analýzy se snaží zjistit, proč určité chování vzniká a jak je možné jej modifikovat.
Kurz se bude zabývat a navazovat na teoretické dovednosti, které účastníci kurzu o ABA již mají. Účastníci kurzu se budou prakticky učit jednotlivé postupy využívající behaviorální principy, se zaměřením na nejčastější využití - u lidí s neurovývojovými poruchami. Seznámí se s nejčastěji používanými teoretickými postupy, které budou převedeny do praxe. Kurz se zaměří na kompetence v párování, učení mandů (základy komunikace) a hry, intenzivní učení u stolečku (ITT) a také na programy nácviku sebeobsluhy a jejich tvorbu v rámci individuálních plánů. Součástí kurzu budou praktické nácviky, které mohou mít podobu hraní rolí, cvičných výukových videí nebo praktických cvičení. Každý účastník bude pracovat se svým imaginárním klientem s neurovývojovým postižením, který mu bude v rámci kurzu přidělen. Každá karta klienta bude obsahovat informace o jeho dovednostech, zájmech, deficitech a na péči náročných chováních. S imaginárním klientem budou účastníci pracovat v průběhu celého kurzu a zároveň se budou učit od dalších frekventantů kurzu.

Požadované předpoklady uchazeče:
Absolvování kurzu pro behaviorální techniky, případně jiného kurzu s teoretickým základem v aplikované behaviorální analýze (např. aba.ped.muni.cz). Pokud byl kurz absolvován mimo PdF MU, je nutné jeho absolvování doložit dokladem o absolvování kurzu.

Profil absolventa:
Kurz navazuje na teoretický kurz pro behaviorální techniky. Poskytne účastníkům možnost procvičení jednotlivých teoretických dovedností v praxi s důrazem na nácvik základních dovedností a technik užívaných u dětí se speciálními vzdělávacími potřebami v rámci behaviorálních intervencí v domácím prostředí, ve škole nebo v centrech rané intervence.

UPOZORNĚNÍ:

Přihlášení na kurz probíhá formou provedení a uhrazení objednávky kurzu v OC MU. Objednávku kurzu provádí sám zájemce na svou osobu.
• Pokud bude kurz hradit zaměstnavatel, je nutné uvést jako fakturační adresu adresu zaměstnavatele vč. IČO a DIČ.
Zájemci, kteří nejsou absolventi MU, uvedou v objednávce do kolonky Poznámka místo narození, příp. i rodné příjmení (z důvodu vystavení osvědčení).

Vzdělávání zakončené vystavením mikrocertifikátu, který je elektronickým záznamem dokládajícím dosažení příslušného souboru znalostí, dovedností a kompetencí.
Realizace kurzu byla podpořena z Národního plánu obnovy v rámci projektu MUNI 3.2.1, reg. číslo NPO_MUNI_MSMT-16606/2022.

PŘIHLÁŠKA A PLATBA KURZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.