Aplikovaná behaviorální analýza pro rodiče a osoby pečující o děti s poruchami autistického spektra – webináře

Charakteristika programu:
Kurz složený z 5 webinářů je určen pro rodiče a pečující o děti s poruchami autistického spektra (PAS) nebo jiným neurovývojovým postižením, kteří se chtějí seznámit se základy aplikované behaviorální analýzy (ABA). Webináře jsou vhodné jak pro rodiče, kteří zvažují, jaký druh intervence pro své dítě vybrat, tak pro ty, kteří již začali pracovat podle postupů ABA pod odbornou supervizí.
Jsou primárně zaměřeny na rodiče, rodinné příslušníky a další osoby pečující o děti s neurovývojovým postižením, ale jsou vhodné i pro začínající studenty ABA. Účast odborných pracovníků (např. speciálních pedagogů, logopedů, psychologů) je také možná.
Webináře se zaměří jak na vysvětlení základních principů a postupů ABA, tak na konkrétní metody a techniky a jejich využití v každodenním životě rodiny. Budou se věnovat zejména rozvoji komunikace, hry a sociální interakce. Proberou se také základní přístupy k chování, které je náročné na péči, jako např. agrese nebo záchvaty vzteku.
V průběhu webinářů budou moci účastníci klást dotazy, procvičit si teoretické znalosti a zhlédnout video ukázky práce s dětmi. Nahrávky webinářů bude možné vždy zhlédnout několik dní po každém setkání.
Kurz bude veden behaviorálním analytikem s dlouhodobými zkušenostmi v této oblasti. Setkání budou probíhat přes software ZOOM. Pro účast není potřeba mít instalovaný žádný speciální software. Doporučuje však mít aplikaci ZOOM nainstalovanou. Je nezbytné mít k dispozici osobní počítač nebo jiné zařízení s možností přehrávání obrazu a zvuku a stabilním připojením k internetu.
Na konci kurzu je plánováno osobní setkání s účastníky v Brně, kde by si pod vedením lektorů ve skupinkách vyzkoušeli, jak nabyté znalosti používat v každodenní praxi. Zda toto osobní setkání proběhne, však bude záviset na aktuální pandemické situaci a s ní souvisejících vládních nařízeních. Případné osobní setkání není součástí tohoto kurzu. Bude možné se na něj přihlašovat zvlášť a bude také zvlášť hrazeno.

Požadované předpoklady uchazeče:
Kurz je určen především pro rodiče, rodinné příslušníky a další osoby pečující o děti s neurovývojovým postižením. Je vhodný i pro začínající studenty ABA a pro odborné pracovníky (např. speciální pedagogy, logopedy, psychology).

Profil absolventa:
Metody a techniky ABA je možné uplatnit v jakémkoli přirozeném prostředí nejčastěji při práci s lidmi s PAS a jinými neurovývojovými poruchami.

PLATBA KURZU

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.