Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Přihlášky na vybrané obory CŽV jen do 31. 7. 2020

3. 7. 2020

Na obory celoživotního vzdělávání
AJ a MA lze přihlášky podávat
pouze do 31. 7. 2020.

Nabídka oborů

Katedra matematiky nabízí tyto obory:

ZS1 Matematika pro základní školy

Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k získání odborné kvalifikace učitele matematiky na 2. stupeň ZŠ. 

Více informací

Učitelství matematiky pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Program je určen pro aprobované učitele matematiky na 2. stupni ZŠ, kteří si chtějí svou učitelskou kvalifikaci rozšířit na střední školu.

Více informací

Katedra anglického jazyka a literatury
nabízí tyto obory:

Učitelství anglického jazyka pro 1. st. základní školy – studium k prohlubování odborné kvalifikace

Program je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ, kteří si chtějí prohloubit svou odbornou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka.

Více informací

Učitelství anglického jazyka pro základní školy – způsobilost vyučovat další předmět

Program je určen kvalifikovaným učitelům 2. stupně ZŠ a SŠ k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ.

Více informací

Učitelství anglického jazyka pro střední školy – způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ

Program je určen pro aprobované učitele anglického jazyka na 2. stupni ZŠ, kteří si chtějí svou učitelskou kvalifikaci rozšířit na střední školu.

Více informací

Pro dotazy nás neváhejte kontaktovat:

Centrum celoživotního vzdělávání

Více článků

Přehled všech článků