Až do odvolání se provoz PdF MU řídí semaforem, jehož aktuální barva je červená. Aktuální informace v souvislosti se šířením nákazy COVID-19 najdete zde.

Učitelství anglického jazyka pro 1. st. základní školy studium k prohlubování odborné kvalifikace

Program je v souladu se zákonem č. 563/2004 Sb. o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů a s § 10 odst. 2 vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ, kteří si chtějí prohloubit svou odbornou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka.

Chcete se ke studiu v celoživotním vzdělávání na něco zeptat? Napište nám.