Nabídka aktuálních kurzů CŽV JS 2020 - ZRUŠENO

24. 2. 2020

Formativní hodnocení podporující učení žáků

 • Termín konání kurzu: 19. 3. 2020, od 8.00 do 16.30 s polední přestávkou
 • Termín podání přihlášky: do 5. 3. 2020
 • Charakteristika kurzu:
  Kurz je určen učitelům 1. a 2. stupně základní školy se zájmem o formativní hodnocení. Věnuje se aktuálnímu tématu zavádění formativního hodnocení ve výuce, které významně podporuje učení žáků a kvalitu výuky. Kurz je vedený jako workshop a zaměřuje se na základní pilíře formativního hodnocení, které si účastníci procvičí v praxi. Cílem kurzu je rovněž upozornit na využívání různých typů a forem hodnocení žáků a ukázat jejich použití v praxi, aby se hodnocení stalo nejen prostředkem, ale také cílem učení žáků. Pozornost bude věnována i sebehodnocení žáků, které je významnou součástí hodnocení podporujícího učení.

Metodika hry na ozvučné trubice – BOOMWHACKERY

 • Termíny konání kurzu:  24. 4. 2020, od 16.00 do 19.00
 • Termín podání přihlášky: do 9. 4. 2020
 • Charakteristika programu:
  Interaktivní metodický kurz (workshop) určený zvláště pro vzdělávání v mateřských a základních školách i pro ostatní zájemce pracující s dětmi uvedeného věku např. v zájmových organizacích apod.      

Praktická čeština pro administrativní pracovníky

 • Termíny konání kurzu: od 27. 2. do 28. 5. 2020 vždy ve čtvrtek od 13.00 do 17.00 hod.
 • Termín podání přihlášky: do 14. 2. 2020
 • Charakteristika programu:
  Kurz vychází z potřeb administrativních pracovníků, kteří již delší dobu poukazují na to, že postrádají možnost zdokonalit se v současné češtině, a to především ve dvou rovinách: pravopisné a stylistické. Kurz jim poskytne možnost zdokonalit se v obou těchto rovinách.  

Hravé pohybové aktivity pro děti, seniory a osoby se zdravotním znevýhodněním

 • Termín konání kurzu: 13. 3. 2020
 • Termín podání přihlášky: do 28. 2. 2020
 • Charakteristika programu:
  Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům, vedoucím volnočasových aktivit, vychovatelům, pedagogickým asistentům a studentům učitelství. Obsahovou náplní kurzu jsou psychomotorické hry a cvičení se zaměřením na rozvoj motoriky, prevenci vadného držení těla a svalových dysbalancí, fantazie, soustředění a celkové bio-psycho-sociální pohody člověka. Cílem kurzu je obohatit účastníky o zásobník psychomotorických aktivit s využitím v tělesné a zdravotní tělesné výchově dětí i dospělých a vybavit je teoretickými i praktickými znalostmi a dovednostmi potřebnými v pedagogické praxi. V průběhu kurzu budou k zakoupení publikace doplňující získané informace a poznatky.

Netradiční pohybové aktivity pro děti předškolního a mladšího školního věku (modifikované cvičení lze využít i ve výuce na 2st. ZŠ)

 • Termín konání kurzu: 5. 4. 2020
 • Termín podání přihlášky: do 20. 3. 2020
 • Charakteristika programu:
  Kurz je přednostně určen učitelkám a učitelům ZŠ a MŠ vychovatelům ŠD. Obsahovou náplní kurzu je cvičení na velkém míči, hravý tanec, dětský pilates, cvičení při hudbě, cvičení s využitím overballu, netradiční hry a hry motivované básničkami a říkankami. Kurz přináší nabídku zábavného cvičení a her, které netradiční formou výuky podpoří rozvoj koordinace a síly. Kurz je zaměřen na získání teoretických i praktických znalostí, potřebných pro uplatnění v pedagogické praxi. Nabídka souboru cvičení vytvořených pro děti předškolního a školního věku umožní zatraktivnit hodiny.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.