Kurzy celoživotního vzdělávání v semestru podzim 2020

I během semestru podzim 2020 nabízí Centrum celoživotního vzdělávání PdF MU kurzy. Kurzy se budou konat on-line formou. 

30. 10. 2020

V nabídce najdete kurzy HOBIT – Hodina biologie pro život a Formativní hodnocení podporující učení žáků. Pokud máte zájem, neváhejte se přihlásit.

Kurz HOBIT – Hodina biologie pro život je určen pro učitele 2. stupně ZŠ a 1. stupně víceletých gymnázií (prima-kvarta) s aprobací výchova ke zdraví, přírodopis nebo biologie. Srozumitelnou formou nabídne informace o cévní mozkové příhodě a infarktu myokardu s důrazem na schopnost tyto stavy rozpoznat a adekvátně na příznaky zareagovat. Vysvětlí, proč je důležité vzdělávat děti o těchto onemocněních, jaká je jejich role v poskytování první pomoci a jakou má toto vzdělávání tradici. Připraví učitele na provedení e-learningové hodiny, na práci s doplňkovými edukačními materiály a vysvětlí jejich roli v procesu vzdělávání. Platforma pro učitele vyplní mezeru ve vzdělávání pedagogů o tomto závažném tématu, připraví je na realizaci e-learningové hodiny a podpoří jejich dlouhodobé zapojení do projektu. Bližší informace o kurzu a přihláška na kurz jsou zveřejněné zde. Kurz je akreditován na MŠMT. 

Pokud nejste učiteli 2. stupně ZŠ a 1. stupně víceletých gymnázií (prima-kvarta) s aprobací výchova ke zdraví, přírodopis nebo biologie a máte o tento kurz zájem, můžete se přihlásit na kurz HOBIT – Hodina biologie pro život, který není na MŠMT akreditován. Podmínkou pro přihlášení na kurz je ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Informace o kurzu najdete zde

Kurzy HOBIT – Hodina biologie pro život jsou naplánované na 24. 11. 2020 a přihlášky je možné podávat do 10. 11. 2020.

Pro učitele 1. a 2. stupně základní školy se zájmem o formativní hodnocení je určen kurz Formativní hodnocení podporující učení žáků. Kurz se bude věnovat aktuálnímu tématu zavádění formativního hodnocení ve výuce, které významně podporuje učení žáků a kvalitu výuky. Jeho cílem bude upozornit na využívání různých typů a forem hodnocení žáků a ukázat jejich použití v praxi, aby se hodnocení stalo nejen prostředkem, ale také cílem učení žáků. Pozornost bude věnována i sebehodnocení žáků, které je významnou součástí hodnocení podporujícího učení. Termín konání kurzu je 25. 11. 2020. Přihlášky je možné podávat do 11. 11. 2020. Bližší informace o kurzu najdete zde


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.