Anglický jazyk a matematika: podání přihlášky pouze do 31. 7. 2021

Nezapomeňte si podat přihlášku na obory celoživotního vzdělávání anglický jazyk a matematika, do kterých se lze přihlásit pouze do 31. 7. 2021.

14. 7. 2021

Nabídka oborů anglický jazyk

Učitelství anglického jazyka
pro 1. st. základní školy

 studium k prohlubování odborné kvalifikace. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ, kteří si chtějí prohloubit svou odbornou kvalifikaci pro výuku anglického jazyka.

Veškeré informace

ZS1 Anglický jazyk pro základní školy

– je určen pro absolventy magisterského studia učitelství 1. stupně ZŠ k rozšíření kvalifikace učitelství příslušného oboru na 2. stupeň ZŠ (k získání odborné kvalifikace učitele všeobecně vzdělávacího předmětu anglický jazyk na 2. stupeň ZŠ).

Veškeré informace

Učitelství anglického jazyka pro základní školy 

– způsobilost vyučovat další předmět. Je určen absolventům magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů 2. stupně ZŠ a učitelství všeobecně vzdělávacích předmětů pro SŠ (příp. absolventům neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele všeobecně vzdělávacích předmětů na 2. stupeň ZŠ nebo SŠ) k rozšíření učitelské kvalifikace o další aprobační předmět 2. stupně ZŠ.

Veškeré informace

Učitelství anglického jazyka pro střední školy

– způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu anglický jazyk a literatura na 2. stupeň ZŠ (příp. absolventy neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele anglického jazyka a literatury na 2. stupeň ZŠ) k rozšíření kvalifikace pro SŠ v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků.

Veškeré informace

Nabídka oboru matematiky pro SŠ

Učitelství matematiky pro střední školy

– způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na SŠ. Je určen pro absolventy magisterského studia učitelství všeobecně vzdělávacího předmětu matematika na 2. stupeň ZŠ (příp. absolventy neučitelského odborného magisterského studia, kteří získali absolvováním doplňkového pedagogického studia kvalifikaci učitele matematiky na 2. stupeň ZŠ)  k rozšíření kvalifikace pro SŠ v souladu s § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků. Cílem programu je rozšíření odborné kvalifikace na jiný druh školy.

Veškeré informace

Celková Nabídka oborů celoživotního vzdělávání


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.