Třicet let svobody aneb Demokracie není samozřejmost

Konference s účastníky sametové revoluce 18. 11. 2019 na Pedagogické fakultě MU.

Katedra historie ve spolupráci s Katedrou občanské výchovy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity

pořádají konferenci
u příležitosti 30. výročí SAMETOVÉ REVOLUCE

TŘICET LET SVOBODY
aneb
DEMOKRACIE NENÍ SAMOZŘEJMOST

V PONDĚLÍ 18. LISTOPADU 2019,
14:00-17:30 V UČEBNĚ Č. 50, POŘÍČÍ 9, BRNO

Konference se koná pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy Roberta Plagy a rektora Masarykovy univerzity Martiny Bareše

Program:

    • zahájení doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D., děkan Pedagogické fakulty MU
    • stručné příspěvky a proslovy hostů (cca 15 min) autentických účastníků sametové revoluce
    • panelová diskuse


Účast přislíbili:

Otakar Černý, Ivan Gabal, Martin Mejstřík, Petr Oslzlý,
Petr Pithart, Jan Potměšil, Karel Schwarzenberg, Jan Sokol

Registrace:
Účast na akci je zdarma, je však nutné se registrovat. Studenti a zaměstnanci PdF MU mohou registraci provést do 10. 11. Poté budou nevyužitá místa nabídnuta dalším zájemcům.

Registrace na konferenci

Více článků

Přehled všech článků