Setkání pedagogů a odborníků z praxe ke sdílení zkušeností s integrací a vzděláváním jedinců s OMJ

Cílem setkání je sdílení zkušeností s integrací a vzděláváním žáků s OMJ. Na setkání se budeme věnovat nejen diskusi o tom, jaké praktické metody a dovednosti se ve školách osvědčily, ale zaměříme se i na případné problémy, které mohly během výuky vzniknout, a navrhneme, jak by se jim dalo zamezit. V neposlední řadě bychom chtěli získat zpětnou vazbu ze školní praxe, abychom mohli v příštím školním roce poskytnout cílenou podporu učitelům v tom, co považují za důležité.

6. 6. 2022

22. 6. 2022

Datum

15:30 – 17:30

Čas

Akce bude probíhat hybridní formou

Místo

Setkání se zúčastní přednášející, kteří vystupovali v pásmu webinářů pro podporu integrace a vzdělávání jedinců s OMJ, pozváni budou rovněž další vzdělavatelé učitelů, studenti učitelství a odborníci z praxe: NPI, META, Centrum pro podporu cizinců JMK, Ukrajinská iniciativa a další.

Místo konání: Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7/9, Brno, místnost RUV. Pro prezenční účast je kapacita omezena na 50 míst.

Přihlašovací formulář pro prezenční účast

Pro účast online účast není nutné vyplnit přihlašovací formulář.

Odkaz na online setkání

Program:

 • 15:15 – 15:30

  Registrace

 • 15: 30 – 15:40

  Zahájení

 • 15:40 – 16:30

  Kulatý stůl s přednášejícími v rámci pásma webinářů a odborníků z praxe

 • 16:30 – 17:25

  Neformální diskuse učitelů a vzdělavatelů učitelů, sdílení zkušeností

 • 17:25 – 17:30

  Rozloučení

Setkání je realizováno ve spolupráci Katedry českého jazyka a literatury, Katedry sociální pedagogiky, Institutu výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a brněnské pobočky České pedagogické společnosti.


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.