Pedagog roku 2020

27. 5. 2020

Cena pro vynikajícího absolventa
Pedagogické fakulty MU

Cílem ocenění je vyjádřit uznání a podpořit kreativní učitele (pedagogy), kteří nad rámec svých běžných povinností rozvíjí inovativní přístupy vzdělávání, organizují volnočasové aktivity, realizují pedagogické projekty a výrazným způsobem se podílejí na edukativním rozvoji žáků (studentů) i celé školy a jsou vnímáni jako respektovaní odborníci mezi rodiči a oblíbeni mezi žáky (studenty). Pedagogická fakulta hledá své nejlepší absolventy – učitele (pedagogy), kteří příkladně naplňují své poslání v rozličných pedagogických oblastech.

PEDAGOG ROKU

Kdo může nominovat?

V prvním kole může nominovat kdokoliv.

Koho je možné nominovat?

Nominovat je možné absolventy Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, tj. absolventy bakalářského, magisterského a doktorského studia a také studia v celoživotním vzdělávání.

Jaké jsou kategorie ceny?

1. Učitel/učitelka prvního stupně, učitel/ka mateřské školy

2. Učitel/učitelka druhého stupně, učitel/ka střední školy

3. Pedagog volného času, vychovatel ve školní družině, asistent pedagoga, speciální pedagog, sociální pedagog a další pedagogické - neučitelské profese

Jak probíhá hodnocení?

 • A. První kolo nominace:

  • Pedagog může být na cenu navržen prostřednictvím elektronického formuláře. Nominovat osobu může její kolega, ředitel školy, žák (student) anebo rodič žáka (studenta) a student anebo zaměstnanec PdF MU.
  • Součástí návrhu jsou (kromě kontaktních údajů navrhovaného a navrhujícího) stručná charakteristika navrhovaného a výčet jeho/jejích mimořádných zásluh.

  NOMINAČNÍ FORMULÁŘ

 • B. Druhé kolo nominace:

  • Nominace osob navržených v prvním kole ceny budou zveřejněny na webu PdF MU spolu s možností doplnění hodnocení ke konkrétní nominaci.
  • Fakulta si prostřednictvím kontaktních osob z daného školského zařízení může vyžádat též stanoviska a hodnocení dalších osob. Např. v případě návrhů ze strany kolegy učitele, zajistí hodnocení žáků, rodičů apod., aby daný návrh byl komplexní a objektivní.
 • C. Hodnocení nominací:

  • Navržení pedagogové jsou hodnoceni komisí jmenovanou děkanem fakulty.
  • Komise je složena z členů akademické obce, zástupce vedoucích pracovišť, zástupce didaktiků, zástupce Akademického senátu PdF MU, zástupce fakultních škol a zařízení a případně i dalších odborníků (např. České školní inspekce, neziskových organizací, zástupců partnerů ocenění apod.).
 • D. Výběr oceněných:

  • Komise navrhne děkanovi fakulty pořadí nejlepších kandidátů pro každou kategorii.
  • Děkan fakulty může v případě těsného výsledku ocenit v dané kategorii více než jednoho nominovaného.

Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.