Oslavy Dne učitelů a učitelek na Pedagogické fakultě MU

Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity Vás zve na oslavy Dne učitelů a učitelek, které se poprvé od roku 2019 uskuteční v prezenční formě od 15:00 v učebně č. 1.

10. 3. 2022

28. 3. 2022

Datum

15:00-17:00

Čas

Učebna č. 1, Pedagogická fakulta Masarykovy univerzity, Poříčí 7 Brno

Místo

Program oslav:

 • 1. Úvodní slovo děkana fakulty doc. Jiřího Němce

 • 2. Předávání ocenění zaměstnancům fakulty

 • 3. Přednáška profesorky Věry Janíkové na téma Didaktika cizích jazyků ve 21. století aneb jak naplňujeme sny Jana Amose Komenského

  Vztah J. A. Komenského k jazykům a jejich vyučování byl velmi vřelý a hluboký, což se odráží ve velké části jeho celoživotního díla. K nejdůležitějším spisům v této oblasti zajisté patří ´Nejnovější metoda jazyků´ (Linguarum methodus novissima). J. A. Komenský v ní vytváří první obecně uznávanou teorii didaktiky jazyků založenou na pozorování, pokusech i na praxi, a kráčí tak za svým snem posunout didaktiku jazyků mezi ostatní vědy a zároveň poskytnout srozumitelný „návod“ k vyučování jazyků. Hlavním záměrem krátkého zamyšlení je, jak se nám nyní, po 350 letech, daří uvádět ve skutečnost poznatky a doporučení J. A. Komenského v rámci současného přístupu k výuce cizích jazyků.

 • 4. Koncert Katedry hudební výchovy PdF MU

  1. Antonín Dvořák: Slovanský tanec op. 46 č. 1, C dur,
  Michaela Fialová a Marie Pavlasová – klavír

  2. Sholom Secunda: Bei mir bist du schön (arr. E. Tomaštík)
  MUNIcimbal (Cimbálový soubor PdF MU), zpěv – Anna Klečková

  3. Rómská lidová: Nane cocha
  MUNIcimbal (Cimbálový soubor PdF MU), cimbál sólo – Michal Procházka

  4. Tom Jobim: Água de Beber (arr. E. Tomaštík)
  MUNIcimbal (Cimbálový soubor PdF MU), zpěv – Anna Klečková.

  5. Thomas Morley: Now Is the Month of Maying
  Thomas Weelkes: Strike It Up, Tabor
  Eduard Tomaštík – tenor, Vladimír Richter – tenor, Ondřej Musil – bas

  6. Antonín Dvořák: Moravské dvojzpěvy (Veleť, vtáčku, Dyby byla kosa nabróšená)
  Josef Hadar: A White Rainbow
  Gaudeamus igitur
  Pěvecký sbor PdF MU, dirigent – František Ostrý

Po dobu konání akce je vyhlášeno děkanské volno (tj. od 14:50 hod. do poslední vyučovací hodiny).

Facebook událost


Více článků

Přehled všech článků

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.